X
تبلیغات
مزایده و مناقصه - آگهی های مناقصه

مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

تجديدآگهي مناقصه

 (نوبت  دوم)

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح و اجراي لوله كشي و گازرساني به واحدهاي بلوك 25 شهرك كارگاهي اميركبير واقع در خيابان امام خميني، كيلومتر 8 جاده اصفهان-تهران، خيابان عطاالملك، بلوك 25 شهرك كارگاهي اميركبير را به مبلغ تقريبي 000/000/780 ريال براساس آيتم هاي عملياتي از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 22/12/92 تا پايان وقت اداري مورخه 20/01/93 با ارائه معرفينامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه، روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/200 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 2225535-2211442

1- شركت كنندگان بايستي داراي توان اجرايي مناسب، سوابق كاري و حسن سابقه در اين زمينه باشند.

2- شركت كنندگان بايستي عضو اتحاديه صنف تأسيسات مكانيكي اصفهان باشند.

3- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 000/400/8 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.

4- مدت اجرا: دو ماه شمسي مي باشد.

5- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 23/01/93 مي باشد.

6- پيشنهادات در پايان وقت اداري مورخه 23/01/93 بازگشايي مي شود.

7- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

8- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.                   

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 اسفند1392ساعت 14:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري خور باستناد مجوز شماره 782 مورخ 18/2/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به خريد و اجراي عمليات آسفالت معابر شامل اجراي پريمكت، خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت با اعتباري معادل 000/000/000/5 ريال به صورت بتني بدون تعديل و مابه التفاوت و مصالح از طريق آگهي به پيمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا تاريخ 16/1/93 به شهرداري خو رمراجعه نمايند.

تلفن تماس: 03244223200                                                                                               

جواد محبي- شهردار خور

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 اسفند1392ساعت 14:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

چاپ دوم (نوبت اول)

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل مي آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

عمليات خريد لوله و اتصالات GRP

31832/92  مورخ 20/12/92

000/777/195/11

850/588/579 ريال

2

عمليات اجراي خط لوله GRP

31831/92  مورخ 20/12/92

‌814/960/503/3

041/198/175 ريال

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/1/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                   

حسين‌ اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1392ساعت 10:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

شماره 48369517

شركت فولاد‌مباركه در نظر دارد مقدار 500 تن آب‌ژاول مورد نياز خود را از طريق برگزاري مناقصه يك‌مرحله‌اي با شرايط زير و مطابق با مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه خريداري نمايد.

1- فروشنده مي‌بايست توليدكننده آب‌ژاول بوده و واسطه نباشد.

2- فروشنده توان تحويل آب‌ژاول در تمامي ايام سال بنا بر درخواست فولاد‌مباركه را داشته‌باشد.

 لذا از كليه توليدكنندگان معتبر كه توانايي تحويل كالا و ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/100 ريال براي 500 تن آب‌ژاول و يا متناسب با تناژ پيشنهادي (حداقل 250 تن) را دارند دعوت مي‌شود جهت دريافت اسناد مناقصه به امور خريد مواد اوليه و انرژي فولاد‌مباركه يا از تاريخ 19/12/92 به آدرس‌هاي اينترنتي ذيل مراجعه نمايند.

شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 16/1/93 به شركت فولاد‌مباركه قسمت امور خريد مواد اوليه و انرژي تحويل نمايند به پاكت‌هايي كه بعد از تاريخ فوق‌الذكر تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. متقاضيان در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي‌توانند با تلفن 3816-0335543 تماس و يا با فاكس 03355230876 مكاتبه نمايند.

- شركت فولاد‌مباركه به نشاني اينترنتي: www.mobarakeh-steel.ir

- مركز اطلاعات مناقصات و مزايدات ايران به نشاني: www.ariatender.com

‌هزينه درج آگهي به عهده برنده يا برندگان مناقصه مي‌باشد.

كد آگهي: ر- 92284

روابط‌عمومي شركت فولاد‌مباركه اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 اسفند1392ساعت 10:11  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 (نوبت  دوم)

مناقصه اجراي عمليات ترميم ترانشه و لوله‌گذاري آب و شستشو شبكه

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان درنظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1392 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجدصلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

برآورد (ريال)

1-1-93

ترميم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان

جاري

000/000/53

477/511/058/1

2-1-93

آبرساني به شهرك صنعتي برق و الكترونيك خميني‌شهر

جاري

000/500/84

649/122/683/1

3-1-93

عمليات شستشو، نگهداري و تعميرات شبكه فاضلاب

جاري

000/000/154

705/820/652/3

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 23/01/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 24/01/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir                  

 شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 25 اسفند1392ساعت 11:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل مي آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

عمليات خريد لوله و اتصالات GRP

31832/92  مورخ 20/12/92

000/777/591/11

850/588/579 ريال

2

عمليات اجراي خط لوله GRP

31831/92  مورخ 20/12/92

‌814/960/503/3

041/198/175 ريال

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/1/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                   

حسين‌ اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل مي آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

عمليات خريد لوله و اتصالات GRP

31832/92  مورخ 20/12/92

000/777/591/11

850/588/579 ريال

2

عمليات اجراي خط لوله GRP

31831/92  مورخ 20/12/92

‌814/960/503/3

041/198/175 ريال

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/1/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                   

حسين‌ اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري بادرود در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر قسمتي از امور خدماتي خود در مشاغل تنظيف معابر و جمع‌آوري و حمل زباله- نگهداري و توسعه فضاي سبز را به صورت حجمـي در حـد حجـم كـاري 15 نفـر نيروي كارگري به پيمانكار واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:

1- پـيـمـانكـار مـي‌بـايستـي داراي ظـرفيـت كـاري و نيـز صـلاحيـت فنـي و تـوان مـالـي جهـت پـرداخـت ضمانت‌هاي معتبر بانكي را داشته باشد.

2- متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 22/12/92 به واحد خدمات شهري شهرداري بادرود مراجعه  و نسبت به موقعيت و نوع كار و مشخصات فني و محدوده كار اقدام نمايند.

3- سپرده ضمانت شركت در مناقصه (5% مبلغ پيشنهادي) به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي در وجه شهرداري بادرود يا واريز وجه نقد به حساب سپرده جاري شماره 106682190001 نزد بانك ملي بادرود به نام شهرداري بادرود

4- سوابق كاري و مستندات شركت شامل اساسنامه آخرين تغييرات هيئت مديره و صاحبان امضاء به همراه اصل ضمانتنامه بانكي يا فيش سپرده در پاكت الف ارائه شود.

5- متقاضيان بايد پيشنهادات قيمت خود را براساس آناليز قيمت حجم كاري (حقوق و مزاياي كامل سال 93 با احتساب حق مديريت شركت) 15 نفر نيروي كارگري در هر ماه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 24/12/92 به طور جداگانه در برگ پيشنهاد قيمت درج و بدون قلم خوردگي در پاكت (ب) قرار داده و ممهور به مهر شركت به دبيرخانه محرمانه شهرداري بادرود تحويل نمايند.

6- پيشنهاددهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

7- پيشنهادات رسيده در ساعت 12 روز يك شنبه مورخه 25/12/92 در كميسيون كه بدين منظور در دفـتـر كـار شـهـردار تـشـكـيـل مـي گـردد رسـيـدگـي و پـس از بررسي مدارك ارسال شده نتيجه اعلام مي‌گردد.

8- كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات رسيده مختار است.

9- به پيشنهاداتي كه قبل از موعد مقرر اعلام شده در شرايط آگهي برسند يا مخدوش يا بدون سپرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- كسورات قانوني اعم از بيمه، ماليات و ... به عهده پيمانكار مي‌باشد.

11- كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي روزنامه و ... بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.     

مجيد  صفاري - شهردار بادرود

+ نوشته شده در  سه شنبه 20 اسفند1392ساعت 9:30  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) مرحله اول

شهرداري چرمهين براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به عمليات ادامه جدول‌گذاري و آسفالت باند كندرو منطقه كارگاهي پيامبر اعظم‌(ص) از اعتبارات شهرداري با برآورد مبلغ 000/000/450/3 ريال براساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز چهارشنبه مورخ 21/12/92 به واحد حسابداري مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5-03356252444 تماس حاصل فرماييد. همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز پنج‌شنبه مورخ 22/12/92 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

محسن جوادي - شهردار چرمهين

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 اسفند1392ساعت 9:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شهرداري سميرم درنظر دارد زميني به مساحت 300‌مترمربع در محل پاركينگ پايين آبشار را جهت ايجاد پارك بادي دراختيار متقاضيان قرار دهد. لذا از افراد واجدالشرايط دعوت به‌عمل ميآيد قيمت پيشنهادي خود را از تاريخ نشر آگهي به‌مدت 7‌روز به واحد مالي شهرداري سميرم ارائه نمايند،‌شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختاراست.

 شماره تلفن 03223226802 پاسخگوي سئوالات شما مي‌باشد. ضمناً هزينه آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

محمد جعفرزاده  - شهردار سميرم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 اسفند1392ساعت 9:54  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درنظر دارد تجهيزات موردنياز (هواساز، ديگ فولادي) موتورخانه خوابگاه‌هاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي‌شود جهت دريافت اطلاعات حداكثر ظرف مدت 10‌روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به سايت اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد به آدرس ( iaun.ac.irقسمت مزايده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

شرايط به شرح ذيل مي‌باشد.

1- سپرده شركت در هر مناقصه مبلغ بيست‌ميليون ريال مي‌باشد كه مي‌بايست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجفآباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد.2- هزينه چاپ آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.3- دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است.4- بابت دسترسي به (دانلود) اسناد هر مناقصه مبلغ 000/300 ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001  نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي نجفآباد واريز و اصل فيش همراه با اسناد ارسال شود.

آدرس نجفآباد،‌بلوار دانشگاه،‌دانشگاه آزاد اسلامي نجفآباد، دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه

تلفن دبيرخانه: 2292020-0331

دورنگار: 2291107-0331 و 2291016-0331                                    iaun.ac.ir؛Email:monaghese

روابط‌عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

+ نوشته شده در  سه شنبه 13 اسفند1392ساعت 9:55  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شماره 11702/92/ص مورخ 6/12/92

1- موضوع مناقصه: تكميل سفت‌كاري و نازك‌كاري مسجد محله 3E در محدوده مسكن مهر شهر جديد فولادشهر

2- مناقصه‌گزار: شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 8/12/92  تا پايان وقت اداري مورخ 14/12/92 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتي WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM‌ يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر به نشاني، بلوار وليعصر‌(عج)، ميدان وليعصر‌(عج)، تلفن: 5-2630161-0324

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 24/12/92 و زمان گشايش پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت در تاريخ 25/12/92 مي‌باشد.

5- مبلغ برآورد: دو ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون و يكصد و پنجاه هزار و هشتصد (800/150/864/2) ريال براساس فهرست بهاي ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي سال 92

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليون (000/000/145) ريال به صورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر داراي حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزي به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملي به نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي نماينده شركت.

تذكر: داشتن حداقل پايه پنج ساختمان و ابنيه (گواهينامه صلاحيت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) جهت شركت در مناقصه الزامي است.

روابط عمومي شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 12 اسفند1392ساعت 9:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهـرداري شـاهيـن‌شهـر بـه استنـاد مجـوز شمـاره 2658/ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شاهين‌شهر درنظر دارد عمليات آماده‌سازي معابر سايت اداري را با برآورد اوليه 575/225/449/13 ريال به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحــــد حــسـابـداري شـــهـــرداري مــراجـــعــه و پــــــيـــشـــنــــهــاد خــود را حـــداكـــثــــر تــــا آخــــر وقـــت اداري روز دوشـــنـــبـــه مـــورخ 26/12/92 بــــــه دبـــيــرخــانــه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري -  شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 12 اسفند1392ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 57/92  مرحله دوم(نوبت اول)

1- موضوع مناقصه: عمليات بهسازي پارك كريمي و پارك ملت مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا مورخ 25/12/92 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر، ساختمان شهرداري.3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 27/12/92 به‌صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 28/12/92 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد. 5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار و هزينه‌هاي چاپ آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.    

  تلفاكس: 4465858 (0361)

سيد محمد ناظم رضوي -  شهردار كاشان

+ نوشته شده در  دوشنبه 12 اسفند1392ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهـرداري زريـن‌شهـر بـه استنـاد مـوافقتنـامـه شمـاره 948 مـورخ 21/11/92 شـوراي اسـلامـي شهر در نظر دارد حفظ و نگهداري قسمتي از فضاي سبز سطح شهر زرين‌شهر را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط در دو بخش به صورت جداگانه واگذار نمايد.

1- آبياري و نگهداري قسمتي از فضاي سبز شهر، چمن‌زني كليه سطوح فضاي سبز سطح شهر، هرس سبز درختان و درختچـه‌ها با اعتبار 000/000/000/6 ريال. 2- علف‌زني جوي‌هاي آبياري فضاي سبز، كاشت و واكاري درخت و درختچه‌ها، هرس كليه پرچين‌هاي سطح شهر با اعتبار 000/000/000/6 ريال. متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر و دريافت برگه شرايط شركت در مناقصه از تاريخ انتشار تا پايان وقت اداري 20/12/92 به شهرداري مراجعه نمايند.

جواد جمالي - شهردار زرين‌شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 12 اسفند1392ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي محترم اسلامي شهر فولادشهر درنظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجدشرايط جهت شركت در مناقصات دعوت به‌عمل ميآيد.

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اوليه روژه (ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

خريد و اجراي خط‌لوله 500‌پلي اتيلن 16اتمسفر (100 )PN

به‌طول حدود 255 متر طول

000/000/100/1 ريال

000/000/55 ريال

2

تأمين و حمل و تخليه آب مصرفي جهت فضاي سبز شهرداري فولادشهر با تانكرهاي سيار

000/000/000/2 ريال

000/000/100 ريال

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 26/12/92 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري  - شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  شنبه 10 اسفند1392ساعت 9:20  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شماره 11702/92/ص مورخ 6/12/92

1- موضوع مناقصه: تكميل سفت‌كاري و نازك‌كاري مسجد محله 3E در محدوده مسكن مهر شهر جديد فولادشهر

2- مناقصه‌گزار: شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 8/12/92  تا پايان وقت اداري مورخ 14/12/92 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتي WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM‌ يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر به نشاني، بلوار وليعصر‌(عج)، ميدان وليعصر‌(عج)، تلفن: 5-2630161-0324

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 24/12/92 و زمان گشايش پاكت‌هاي پيشنهاد قيمت در تاريخ 25/12/92 مي‌باشد.

5- مبلغ برآورد: دو ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون و يكصد و پنجاه هزار و هشتصد (800/150/864/2) ريال براساس فهرست بهاي ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي سال 92

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليون (000/000/145) ريال به صورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر داراي حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزي به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملي به نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي نماينده شركت.

تذكر: داشتن حداقل پايه پنج ساختمان و ابنيه (گواهينامه صلاحيت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) جهت شركت در مناقصه الزامي است.

روابط عمومي شركت عمران‌شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 اسفند1392ساعت 9:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول(1)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد اصلاح سقف و تكميل سفت‌كاري پروژه سالن ورزشي مرغ را بر اساس فهرست ابنيه 92 با اعتبار اوليه بالغ بر 000/000/933/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد و شرايط مناقصه و كسب اطلاعات از تاريخ 23/11/92 لغايت 10/12/92 به دفتر فني سازمان واقع در خيابان 22 بهمن مجموعه اداري اميركبير مراجعه نمايند.

تلفن: 6-2673075

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 6 اسفند1392ساعت 9:29  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

سـازمـان جـهــاد كـشـاورزي اسـتــان اصـفـهـــان درنـظــر دارد پـــوشـــش بـيـمـــه‌نـــامـــه‌هـــاي آتـــش‌ســـوزي،‌بــيــمـــه‌نـــامـــه شــخـــص ثـــالـــث و بـــدنـــه خــودروهــاي مـتـعـلــق بــه ســازمــان جـهــاد كشاورزي،‌عمر و حادثه پرسنل خود را به شركت‌هاي واجدشرايط بيمه واگذار نمايد. لذا از شــــركــــت‌هــــاي واجــــدشــــرايــــط دعــــوت مـــي‌گـــردد جــهـــت دريـــافـــت اســنـــاد بـــه آدرس: اصفهان،‌خيابان هزارجريب، سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان،‌اداره امور پيمان‌ها و قراردادها اتاق 250 و 251 مراجعه فرمايند.

مبلغ برآورد: 000/000/450/6 ريال                                  

مبلغ تضمين: 000/000/26 ريال

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 3 روز

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 08/12/92 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 17/12/92

زمان بازگشايي: روز يك‌شنبه مورخ 18/12/92 ساعت 9 صبح مي‌باشد.

م‌الف: 14654

+ نوشته شده در  دوشنبه 5 اسفند1392ساعت 9:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

ســازمـان جــهــاد كــشاورزي اســتــان اصــفــهـــان درنــظـــر دارد پــوشـش بــيـمـه‌نـــامـه‌هـــاي آتش‌سوزي،‌بيمه‌نامه شخص ثالث و بدنه خودروهاي متعلق به سازمان جهاد كشاورزي،‌عمر و حادثه پرسنل خود را به شركت‌هاي واجدشرايط بيمه واگذار نمايد. لذا از شركت‌هاي واجــــدشــــرايــــط دعــــوت مــــي‌گــــردد جــهــــت دريــــافــــت اســنــــاد بــــه آدرس: اصـفـهـــان،‌خـيـــابــان هـزارجـريـب، سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان،‌اداره امور پيمان‌ها و قراردادها اتاق 250 و 251 مراجعه فرمايند.

مبلغ برآورد: 000/000/450/6 ريال                                   مبلغ تضمين: 000/000/26 ريال

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت 3 روز

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 08/12/92 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 17/12/92

زمان بازگشايي: روز يك‌شنبه مورخ 18/12/92 ساعت 9 صبح مي‌باشد.

م‌الف: 14654

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 4 اسفند1392ساعت 9:33  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم  شماره 27429/800)

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه اصفهان.

موضوع مناقصه: واگذاري امور مربوط به جايگاه كاشان.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رسيد وجه مبني بر واريز مبلغ 000/000/46 ريال به‌عنوان سپرده نقدي به حساب جاري شماره 4120075101008 (سيبا بانك ملي ) و شناسه واريز 026/000/100/26 به نام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكي سه ماهه.

مهلــت اعــلام آمــادگي: به‌مدت دوهفته از تاريخ درج اينآگهي، مندرج در روزنامه كه از سايت‌هاي http://iets.mporg.ir و www.monaghese.niopdc.ir قــابــل‌روِيــت مــي‌بــاشــد و تـحــويــل آن بــه آدرس اصفهان،‌چهارباغ بالا- واحد امور قراردادها- تلفن 6244618.

كليه شركت‌هاي توانمند داراي گواهي صلاحيت كار مرتبط و معتبر از اداره كار و امور اجتماعي.

شايان ذكر است اسناد مناقصه به كليه شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت كار مرتبط با موضوع مناقصه توزيع خواهد شد.

ضمناً متن آگهي در سايت www.shana.ir قابل‌روِيت مي‌باشد.

م‌الف: 14433

روابط‌عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه اصفهان
+ نوشته شده در  شنبه 3 اسفند1392ساعت 9:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه‌هاي عمومي

شماره 1011/920 و 1012/920 (تجديد مناقصه‌هاي عمومي 1009/920 و 1010/920)

شركت مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي اصفهان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

1011/920

خريد 4343 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي  از نيروگاه اصفهان و هسا براي سال 1393

000/800/883/1

1012/920

اجراي پروژه هاي سرمايه‌گذاري و بهينه‌سازي نيروگاه اصفهان و هسا در سال 1393

000/000/210

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي با مبالغ فوق‌الذكر در وجه شركت برق منطقه‌اي اصفهان

تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه: از روز پنج‌شنبه مورخ 1/12/92 لغايت روز پنج‌شنبه مورخ 8/12/92 به آدرس اصفهان، خيابان چهارباغ بالا،‌شركت برق منطقه‌اي اصفهان امور تداركات و قراردادها (تماس درصورت نياز در ساعات اداري با شماره تلفن: 6277687-0311)

مبلغ خريد اسناد مناقصه: جهت هرجلد از اسناد مبلغ 000/200 ريال واريز شده به حساب جاري سيبا به‌شماره 2175090216009 بانك ملي با شناسه پرداخت 100005 به نام شركت برق منطقه‌اي اصفهان

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه: حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 19/12/92 به آدرس اصفهان،‌خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق‌منطقه‌اي اصفهان

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 19/12/92 سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه‌اي اصفهان

شرايط مناقصه:

- به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضا،‌مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب‌اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً مي‌توانيد اين آگهي را در سايت‌هاي اينترنتي زير مشاهده كنيد.

www.erec.co.ir

                www.tavanir.org.ir

 http://iets.mporg.ir  

م‌الف: 14486

روابط‌عمومي شركت برق‌منطقه‌اي اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 اسفند1392ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شركت عمران‌شهر جديد مجلسي در نظر دارد اجراي عمليات آماده‌سازي، قيرپاشي، خريد و اجراي آسفالت سايت خانه‌سازان و فاز 2 فولاد واقع در شهر جديد مجلسي با اطلاعات مشروحه زير را به شركت‌هاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده واگذار نمايد.

1- موضوع مناقصه: اجراي عمليات آماده‌سازي، قيرپاشي، خريد و اجراي ‌آسفالت سايت خانه‌سازان و فاز 2 فولاد واقع در شهر جديد مجلسي                                                                         

2- برآورد انجام كار: 000/000/100/2 ريال

3- رشته و پايه پيمانكار: پيمانكاران بايد داراي گواهينامه صلاحيت حداقل پايه پنج رشته راه و باند باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي‌توانند ظرف مدت هفت روز از نشر آگهي، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه‌گر با ارائه گواهينامه رتبه‌بندي و معرفينامه از شركت مربوطه با مهر و امضاي مجاز تحويل داده خواهد شد.

5- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد آن را دريافت نمايند.

6- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: اصفهان، كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن، شهر جديد مجلسي، بلوار ارم

شركت عمران مجلسي تلفن: 5452286-0335، دورنگار: 5452214-0335 صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي: www.majlessi-ntoir.gov.ir                             

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

م‌الف: 14146

روابط‌عمومي شركت عمران‌شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 اسفند1392ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت سوم مرحله دوم

شهردار چرمهين براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر درنظر دارد نسبت به عمليات ادامه بلوار بسيج از اعتبارات شهرداري با برآورد مبلغ 000/000/260/3 ريال براساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجدشرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز چهارشنبه مورخ 30/11/92 به واحد حسابداري مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5-03356252444 تماس حاصل فرمايند. همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا پنج‌شنبه مورخ 01/12/92 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تاييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. درضمن هزينه درج آگهي به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود.

محسن جوادي -  شهردار چرمهين

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 اسفند1392ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شاهين‌شهر درنظر دارد موضوعات ذيل را به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد.متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 12/12/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

رديف

موضوع

اعتبار

1

اجراي عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت معابر ناحيه جنوب شهر

000/000/500/3 ريال

2

اجراي عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت معابر ناحيه شمال‌شهر

000/000/500/2 ريال

علي اصغر ذاكري - شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 اسفند1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

اداره كل بنياد شهيد استان اصفهان در نظر دارد: تعداد 650 عدد سنگ به ابعاد 4*60*160 سانتي متر از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت شركت در مناقصه از روز يك شنبه مورخ 4/12/92 لغايت سه شنبه 6/12/92 به اداره پشتيباني بنياد شهيد واقع در خيابان شمس آبادي طبقه سوم مراجعه فرمايند.

م الف: 14496
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 9:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شـهــرداري شــاهـيــن‌شـهــر بــه اسـتـنــاد مجـوز شمـاره 2658/ش مـورخ 24/1/92 شـوراي مـحـترم اسلامي شاهين‌شهر در نظر دارد عمليات خط‌كشي معابر سطح شهر را با برآورد اوليه 850/538/597/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در سـاعـت اداري بـه واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حـداكـثـر تـا آخـر وقـت اداري روز يـك‌شـنـبـه مورخ 11/12/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايد. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي‌اصغر ذاكري - شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 9:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول شماره 27429/800)

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه اصفهان.

موضوع مناقصه: واگذاري امور مربوط به جايگاه كاشان.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رسيد وجه مبني بر واريز مبلغ 000/000/46 ريال به‌عنوان سپرده نقدي به حساب جاري شماره 4120075101008 (سيبا بانك ملي ) و شناسه واريز 026/000/100/26 به نام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكي سه ماهه.

مهلـت اعـلام آمـادگي: به‌مدت دوهفته از تاريخ آگهي نوبت دوم، مندرج در روزنامه كه از سايت‌هاي http://iets.mporg.ir ،‌www.monaghese.niopdc.ir قابل‌روِيت مي‌باشد و تحويل آن به آدرس اصفهان،‌چهارباغ بالا- واحد امور قراردادها- تلفن 6244618.

كليه شركت‌هاي توانمند داراي گواهي صلاحيت كار مرتبط و معتبر از اداره كار و امور اجتماعي.

شايان ذكر است اسناد مناقصه به كليه شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت كار مرتبط با موضوع مناقصه توزيع خواهد شد.

ضمناً متن آگهي در سايت www.shana.ir قابل‌روِيت مي‌باشد.

م‌الف: 14433

روابط‌عمومي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 بهمن1392ساعت 9:53  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان درنظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

401-4-92

عمليات شستشو، نگهداري و تعميرات شبكه فاضلاب

جاري

705/820/652/3

000/000/154

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاريخ 10/12/92

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 11/12/92

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات: WWW.iets.mporg.ir                   

 شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 بهمن1392ساعت 10:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري كليشاد و سودرجان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1392 شوراي محترم اسلامي شهر جمع‌آوري زباله، نظافت و رفت و روب شهر را با نظر كارفرما از طريق آگهي مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

- پيشنهاد‌دهندگان مي‌توانند جهت دريافت برگ آگهي و ضمائم مربوطه يا اطلاعات بيشتر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 3/12/1392 به شهرداري كـلـيـشــاد و ســودرجــان مـــراجــعـــه و پـــس از واريـــز مــبـلــغ 000/159 ريــال بــه حسـاب 0105986026001 به نام اين شــهــــرداري نــــزد بــــانــــك مــلــــي نــســبــــت بــــه دريــــافــــت فــــرم‌هـــاي مـــربـــوطـــه از واحـــد دبيرخانه اقدام نمايند.

عباس مرادي - شهردار كليشاد و سودرجان

+ نوشته شده در  دوشنبه 28 بهمن1392ساعت 9:15  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول(1)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد اصلاح سقف و تكميل سفت‌كاري پروژه سالن ورزشي مرغ را بر اساس فهرست ابنيه 92 با اعتبار اوليه بالغ بر 000/000/933/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد و شرايط مناقصه و كسب اطلاعات از تاريخ 23/11/92 لغايت 10/12/92 به دفتر فني سازمان واقع در خيابان 22 بهمن مجموعه اداري اميركبير مراجعه نمايند.

تلفن: 6-2673075

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 28 بهمن1392ساعت 9:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

اداره كل پست استان اصفهان در نظر دارد امور مربوط به تخليه باجه هاي شهري، مبادله درون استاني، توزيع امانات شهري و مبادله برون استاني خود را براساس شرايط عمومي طرح قرارداد و مشخصات فني از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا  از كليه اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد و داراي مجوز لازم از مراجع صلاحيت دار مي باشند، مي توانند با در دست داشتن معرفينامه كتبي و فيش واريزي و رعايت شرايط و موارد ذيل با مراجعه به نشاني خيابان نشاط طبقه همكف واحد خدمات و تداركات اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

1 ) مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 29/11/92 لغايت 3/12/92 پايان وقت اداري

2) مهلت ارائه پاكت هاي مناقصه: از تاريخ 4/12/92 لغايت 14/12/92 پايان وقت اداري

3) قبض خريد اسناد مناقصه: مبلغ 000/300 ريال به حساب شماره 2174770202000 نزد بانك ملي شعبه اصفهان جهت خريد اسناد مناقصه 1/93 و مبلغ 000/18 ريال به حساب شماره 2174770204007 بابت 6% ماليات بر ارزش افزوده

4) سپرده شركت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانكي از يكي از بانك‌ها يا مؤسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي با اعتبار سه ماهه و قابل تمديد يا فيش واريزي به مبلغ 000/000/40 ريال به حساب شماره 2194770203009 نزد بانك ملي شعبه اصفهان به نام اداره كل پست استان اصفهان بابت شركت در مناقصه 1/93.

5) مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 000/000/40 ريال

6) به پيشنهادهاي فاقد مهر و امضاي مجاز، مشروط، مخدوش و مبهم و پيشنهادهاي فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً تذكر اين نكته ضروري است در استرداد وجوه واريزي برابر تبصره بخش سوم شرايط عمومي مناقصه (موضوع سپرده شركت در مناقصه) رفتار خواهد شد.

7) زمان بازگشايي پاكت هاي الف و ب ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 15/12/92 مي‌باشد.

 www.esfpost.ir                                                                                             

م‌الف: 14261

كميسيون معاملات اداره كل پست استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 27 بهمن1392ساعت 12:23  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را، از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ برگزاري مناقصه

ساعت برگزاري مناقصه

مبلغ ضمانتنامه(ريال)

1

مناقصه معاوضه انواع كابل خودنگهدار با سيم هاي مسي اسقاط

92/1260

10/12/92

30/9 صبح

000/000/590

متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از روز شنبه مورخ 26/11/92 لغايت 10/12/92 در ساعات اداري در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام شركت توزيع برق استان اصفهان واريز نمايند و مدارك مناقصه را از امور تداركات اين شركت واقع در اصفهان خيابان شريعتي دريافت و پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداكثر تا يك ساعت قبل از ساعت بازگشايي به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

1- خريدار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

2- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه‌هاي نصف جهان و تابناك به عهده برنده مناقصه مي باشد.

3- مناقصه گران بايستي داراي تأييديه فني از توانير باشند.

4- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي 270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

5- اسناد و مدارك كامل اين مناقصات در سايت اينترنتي معاملات توانير به آدرس

 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسي مي‌باشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسي مي‌باشد.                              

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان امور تداركات و انبارها

+ نوشته شده در  شنبه 26 بهمن1392ساعت 9:25  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شركت عمران‌شهر جديد مجلسي در نظر دارد اجراي عمليات آماده‌سازي، قيرپاشي، خريد و اجراي آسفالت سايت خانه‌سازان و فاز 2 فولاد واقع در شهر جديد مجلسي با اطلاعات مشروحه زير را به شركت‌هاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده واگذار نمايد.

1- موضوع مناقصه: اجراي عمليات آماده‌سازي، قيرپاشي، خريد و اجراي ‌آسفالت سايت خانه‌سازان و فاز 2 فولاد واقع در شهر جديد مجلسي       

2- برآورد انجام كار: 000/000/100/2 ريال

3- رشته و پايه پيمانكار: پيمانكاران بايد داراي گواهينامه صلاحيت حداقل پايه پنج رشته راه و باند باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط مي‌توانند ظرف مدت هفت روز از نشر آگهي، جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد مناقصه به نماينده مناقصه‌گر با ارائه گواهينامه رتبه‌بندي و معرفينامه از شركت مربوطه با مهر و امضاي مجاز تحويل داده خواهد شد.

5- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از تكميل اسناد حداكثر ده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكت‌هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل داده و رسيد آن را دريافت نمايند.

6- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: اصفهان، كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن، شهر جديد مجلسي، بلوار ارم

شركت عمران مجلسي تلفن: 5452286-0335، دورنگار: 5452214-0335 صندوق پستي 11178-86316

سايت اينترنتي: www.majlessi-ntoir.gov.ir                          

 كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

م‌الف: 14146

روابط‌عمومي شركت عمران‌شهر جديد مجلسي

+ نوشته شده در  شنبه 26 بهمن1392ساعت 9:24  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شاهين‌شهر درنظر دارد موضوعات ذيل را به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 12/12/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

رديف

موضوع

اعتبار

1

اجراي عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت معابر ناحيه جنوب شهر

000/000/500/3 ريال

2

اجراي عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت معابر ناحيه شمال‌شهر

000/000/500/2 ريال

علي اصغر ذاكري - شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 9:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري ميمه به استناد مجوز شماره 439/92 مورخ 8/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به تأمين نيروي انساني خدماتي و پشتيباني مورد نياز خود از محل اعتبارات مربوطه و از طريق مناقصه و واگذاري به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي در روزنامه حداكثر ظرف مدت يك هفته به شهرداري واقع در ميمه، بلوار انقلاب اسـلامـي مـراجـعـه و نـسـبـت بـه دريـافـت فـرم مـربوط به شركت در مناقصه اقدام و يا جهت كسب اطــــلاعــــات بــــا شــمـــاره تــلــفـــن 4222434-0312 ايـــن شــهـــرداري تــمـــاس حـــاصـــل و يـــا بـــه ســـايـــت www.meymeh.ir مراجعه نمايند.

ضمناً شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

محسن صدرالدين كرمي - شهردار ميمه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 9:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شاهين‌شهر درنظر دارد موضوعات ذيل را به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعات اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 12/12/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

رديف

موضوع

اعتبار

1

اجراي عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت معابر ناحيه جنوب شهر

000/000/500/3 ريال

2

اجراي عمليات ترميم ترانشه و لكه‌گيري آسفالت معابر ناحيه شمال‌شهر

000/000/500/2 ريال

علي اصغر ذاكري - شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 9:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم

شهرداري زيباشهر به استناد مجوز شماره 698/3/ش مورخ 28/12/91 شوراي اسلامي شهـر در نظـر دارد عمليـات زيـر را بـا اعتبـارات مندرج از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

لـذا متقـاضيـان مـي‌تـوانند تا تاريخ 3/12/92 جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري زيبـاشهـر واقـع در شهـر زيبـاشهـر ميـدان امـام‌حسيـن‌(ع) خيـابـان امـامـزادگـان مراجعه فرمايند.

1- عمليـات احـداث پـل سيـدالشهـدا‌(ع) روي كـانـال نكـوآبـاد بـا اعتبـاري بالغ بر 000/000/000/3 ريال

فرهاد سليمي  - شهردار زيباشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت سوم مرحله اول

شهردار چرمهين براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر درنظر دارد نسبت به عمليات ادامه بلوار بسيج از اعتبارات شهرداري با برآورد مبلغ 000/000/260/3 ريال براساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجدشرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز چهارشنبه مورخ 30/11/92 به واحد حسابداري مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5-03356252444 تماس حاصل فرمايند. همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا پنج‌شنبه مورخ 01/12/92 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تاييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. درضمن هزينه درج آگهي به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود.

محسن جوادي -  شهردار چرمهين

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت سوم مرحله اول

شهردار چرمهين براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر درنظر دارد نسبت به عمليات ادامه بلوار بسيج از اعتبارات شهرداري با برآورد مبلغ 000/000/260/3 ريال براساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجدشرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز چهارشنبه مورخ 30/11/92 به واحد حسابداري مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5-03356252444 تماس حاصل فرمايند. همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا پنج‌شنبه مورخ 01/12/92 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تاييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. درضمن هزينه درج آگهي به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود.

محسن جوادي -  شهردار چرمهين

+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 9:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 2658/ش مورخ 24/1/92 شوراي محترم اسلامي شاهين‌شهر در نظر دارد عمليات خط‌كشي معابر سطح شهر را با برآورد اوليه 850/538/597/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 11/12/92 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايد. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي‌اصغر ذاكري - شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 بهمن1392ساعت 9:31  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

1-دستگاه مناقصه گزار: شهرداري لاي بيد

2- مـوضـوع منـاقصـه: احـداث فـاز اول ساختمان شهرداري

3- مهلت دريافت و تحويل اسناد: پنج شنبه مورخ 24/11/92 لغايت  پنج شنبه 1/12/92

4- نشـانـي محـل دريـافت اسناد: لاي بيد - بلوار امام خميني(ره- ) شهرداري لاي بيد

5- بــرآورد يــا اعـتـبــار اوليـه مـوضـوع منـاقصـه: 000/000/000/2 (دو ميليارد ريال)

6- هزينه تهيه اسناد و نحوه تحويل آن: واريز مبلغ 000/200 ريال به حساب جاري شماره 1635067612 بــــانـــك تـجـــارت شـعـبـــه لاي بـيــد بــه نــام شـهــرداري لاي بيد

7- نــوع و مـبلـغ تضميـن: پنـج درصـد اعتبـار اوليـه مـعــادل 000/000/100 ريــال بــه صــورت نـقـد واريـز بـه حـســاب شمـاره 1635067957 بـانـك تجـارت شعبـه لاي بيد يا به صورت ضمانتنامه بانكي

8- نظارت: دفتر فني شهرداري لاي بيد

9- هــزيـنــه انـتـشــار آگـهــي روزنـامـه بـه عـهـده بـرنـده مناقصه مي باشد.

10- كـمـيـسـيــون در رد يــا قـبــول پـيـشنهـادات مختـار مي باشد.

علي  مسعودي  - شهردار لاي بيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 23 بهمن1392ساعت 9:31  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 (نوبت دوم)

شهرداري كليشاد و سودرجان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1392 شوراي محترم اسلامي شهر جمع‌آوري زباله، نظافت و رفت و روب شهر را با نظر كارفرما از طريق آگهي مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

- پيشنهاد‌دهندگان مي‌توانند جهت دريافت برگ آگهي و ضمائم مربوطه يا اطلاعات بيشتر تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 3/12/1392 به شهرداري كـلـيـشــاد و ســودرجــان مــراجـعــه و پــس از واريــز مـبـلــغ 000/159 ريــال بــه حسـاب 0105986026001 به نام اين شهرداري نزد بانك ملي نسبت به دريافت فرم‌هاي مربوطه از واحد دبيرخانه اقدام نمايد.

عباس مرادي - شهردار كليشاد و سودرجان
+ نوشته شده در  دوشنبه 21 بهمن1392ساعت 9:31  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 44/92 (مرحله دوم) نوبت دوم

موضوع مناقصه: خريد اقلام و تجهيزات ترافيكي مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به صورت تخليه و تحويل در محل مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 29/11/92، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 30/11/92 و بازگشايي پاكات در مورخ 1/12/92 مي‌باشد.

كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 4465858(0361)

سيد محمد ناظم رضوي -  شهردار كاشان

+ نوشته شده در  دوشنبه 21 بهمن1392ساعت 9:29  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شماره 10845/92/ص مورخ 14/11/92

1- موضوع مناقصه: اجراي كامل (سفت‌كاري و نازك‌كاري) مركز بهداشت محله 6E شهر جديد فولادشهر  شامل ساختمان اصلي، ديوار محوطه و محوطه‌سازي.2- مناقصه‌گزار: شركت عمران شهر جديد فولادشهر.3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 15/11/92 تا پايان وقت اداري مورخ 23/11/92 و از طريق پايگاه اينترنتي http://iets.mporg.ir و يا مراجعه به شركت عمران شهر جديد فولادشهر به نشاني: بلوار وليعصر(ع)، ميدان وليعصر(ع)، تلفن: 5-2630161-0334

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 3/12/92 و زمان گشايش پاكت‌هاي پيشنهاد‌قيمت در تاريخ 4/12/92 مي‌باشد.5- مبلغ برآورد: سه‌ميليارد و ششصد و نود و سه ميليون و دويست و هشتادو هفت‌هزار و يكصد و هجده (118/287/693/3) ريال براساس فهرست بهاي ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي سال‌92.

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ يكصد و هشتاد و پنج ميليون (000/000/185) ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد فولادشهر داراي حداقل اعتبار سه‌ماه و قابل‌تمديد به‌مدت سه ماه و يا فيش واريزي به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملي به‌نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فولادشهر.7- مدارك موردنياز جهت دريافت اسناد به‌صورت حضوري: ارائه معرفي نامه كتبي نماينده شركت.تذكر: داشتن حداقل پايه پنج ساختمان و ابنيه (گواهينامه صلاحيت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) جهت شركت در مناقصه الزامي است.

م الف 13649

روابط عمومي شركت عمران شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 9:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي محترم شهر فولادشهر درنظر دارد مناقصه ذيل را برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجدالشرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به‌عمل ميآيد.

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه  (ريال)

1

انجام عمليات GIS فضاي سبز فولادشهر

000/000/400/1 ريال

000/000/70 ريال

شرايط:

الف) شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست مبلغ سپرده نقدي مربوط به مناقصه را به حساب سيبا 3100001773008 نزد بانك ملي شعبه مركزي فولادشهر به نام شهرداري فولادشهر واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي شركت در مناقصه ارائه نمايند. ب) تاريخ دريافت اسناد از شهرداري فولادشهر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 6/12/92 و تحويل آن به شهرداري فولادشهر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 7/12/92 مي‌باشد. ج) محل تحويل اسناد به متقاضيان: شهرداري فولادشهر، واحد امور قراردادها د) محل دريافت پيشنهادات از متقاضيان: شهرداري فولادشهر، دبيرخانه واحد حراست شهرداري،‌هـ) پاكت‌ها مي‌بايستي به‌صورت دربسته و كاملاً‌لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه واحد حراست گردد. و) شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه درج آگهي به‌عهده برندگان مناقصه است.

حسين اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 9:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 (نوبت اول) مرحله دوم

شهرداري ديزيچه براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر درنظر دارد نسبت به عمليات زيرسازي جاده اصلي و معابر قسمت مصالح‌فروشان سايت كارگاهي از اعتبارات شهرداري با برآورد مبلغ 000/000/150/1 ريال براساس فهرست بهاي راه و باند سال92 را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد. لذا متقاضيان واجدشرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز پنج‌شنبه مورخ 17/11/92 به واحد امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا شنبه مورخ 19/11/92 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي (حداقل رتبه موردنياز 5 راه و باند) از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. درضمن هزينه درج آگهي به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت‌راسخ  - شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) مرحله دوم

شهرداري ديزيچه براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به عمليات تكميل پل سردار شهيد حيدرعلي اصلاني از اعتبارات شهرداري با برآورد مبلغ 000/000/440/8 ريال براساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز پنج‌شنبه مورخ 17/11/92 به واحد امور قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا شنبه مورخ 19/11/92 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي (حداقل رتبه مورد نياز 5 راه و باند) از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهاب ثابت‌راسخ  - شهردار ديزيچه

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

شماره 10845/92/ص مورخ 14/11/92

1- موضوع مناقصه: اجراي كامل (سفت‌كاري و نازك‌كاري) مركز بهداشت محله 6E شهر جديد فولادشهر  شامل ساختمان اصلي، ديوار محوطه و محوطه‌سازي.2- مناقصه‌گزار: شركت عمران شهر جديد فولادشهر.3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 15/11/92 تا پايان وقت اداري مورخ 23/11/92 و از طريق پايگاه اينترنتي http://iets.mporg.ir و يا مراجعه به شركت عمران شهر جديد فولادشهر به نشاني: بلوار وليعصر(ع)، ميدان وليعصر(ع)، تلفن: 5-2630161-0334

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 3/12/92 و زمان گشايش پاكت‌هاي پيشنهاد‌قيمت در تاريخ 4/12/92 مي‌باشد.5- مبلغ برآورد: سه‌ميليارد و ششصد و نود و سه ميليون و دويست و هشتادو هفت‌هزار و يكصد و هجده (118/287/693/3) ريال براساس فهرست بهاي ابنيه و تأسيسات برقي و مكانيكي سال‌92.

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ يكصد و هشتاد و پنج ميليون (000/000/185) ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي در وجه شركت عمران شهر جديد فولادشهر داراي حداقل اعتبار سه‌ماه و قابل‌تمديد به‌مدت سه ماه و يا فيش واريزي به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملي به‌نام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فولادشهر.7- مدارك موردنياز جهت دريافت اسناد به‌صورت حضوري: ارائه معرفي نامه كتبي نماينده شركت.تذكر: داشتن حداقل پايه پنج ساختمان و ابنيه (گواهينامه صلاحيت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي) جهت شركت در مناقصه الزامي است.

م الف 13649

روابط عمومي شركت عمران شهر جديد فولادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي محترم شهر فولادشهر درنظر دارد مناقصه ذيل را برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجدالشرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به‌عمل ميآيد.

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه (ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه  (ريال)

1

انجام عمليات GIS فضاي سبز فولادشهر

000/000/400/1 ريال

000/000/70 ريال

شرايط:

الف) شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست مبلغ سپرده نقدي مربوط به مناقصه را به حساب سيبا 3100001773008 نزد بانك ملي شعبه مركزي فولادشهر به نام شهرداري فولادشهر واريز و يا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانكي شركت در مناقصه ارائه نمايند. ب) تاريخ دريافت اسناد از شهرداري فولادشهر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 6/12/92 و تحويل آن به شهرداري فولادشهر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 7/12/92 مي‌باشد. ج) محل تحويل اسناد به متقاضيان: شهرداري فولادشهر، واحد امور قراردادها د) محل دريافت پيشنهادات از متقاضيان: شهرداري فولادشهر، دبيرخانه واحد حراست شهرداري،‌هـ) پاكت‌ها مي‌بايستي به‌صورت دربسته و كاملاً‌لاك و مهر شده تحويل دبيرخانه واحد حراست گردد. و) شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه درج آگهي به‌عهده برندگان مناقصه است.

حسين اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 9:57  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر