مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

نام ومحل پروژه

 

نوع بودجه

 

تضمين(ريال)

 

برآورد(ريال)

 

 

 

 

192-2-93

 

بهره‌برداري،‌اپراتوري،‌نگهداري و تعميرات تأسيسات و تجهيزات مكانيكي، ابزار دقيق،‌برقي، محوطه،‌ساختمان‌ها،‌شيرخانه‌ها، ديزل ژنراتور سامانه‌هاي گندزدايي وايستگاه پمپاژ و مخازن آب واقع در محل‌هاي هزار جريب، چشمه توتي، پيلاف، گورت و ايستگاه پمپاژ ارغوانيه

 

 

 

 

جاري

 

 

 

 

000/761/141

 

 

 

 

49/226/835/2

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ  18/5/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 19/5/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 6 مرداد1393ساعت 15:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري قمصر در نظر دارد پروژه مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومي به يكي از پيمانكاران

ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به  شهرداري قمصر مراجعه نمايند.

1- مناقصه‌گزار: شهرداري قمصر

2- عنوان پروژه: عمليات كوهبري و تخريب

3- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به حساب سپرده به مبلغ 000/000/10ريال

4- محل دريافت اسناد: قمصر- خيابان شهيد بهشتي- شهرداري قمصر- دفتر امور قراردادها

5- زمان و مهلت دريافت پيشنهادات:‌ حداكثر ظرف مدت  10 روز پس از چاپ نوبت دوم

6: - اعتبار اوليه: 000/000/000/2 ريال بر اساس آيتم ذيل:‌

عمليات كوهبري و تخريب (شكستن سنگ) بارگيري و حمل سنگ و نخاله‌هاي حاصله جهت آزادسازي بلوار آيت‌ا... يثربي

7- مناقصه‌گزار در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

شهرداري قمصر در نظر دارد پروژه زيرسازي، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهر قمصر را از طريق مناقصه عمومي به يكي از پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد.

لذا شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه به امور قراردادهاي شهرداري قمصر مراجعه نمايند.

1- مناقصه‌گزار: شهرداري قمصر

2- عنوان پروژه: زيرسازي، روكش آسفالت

3- نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا رسيد واريز وجه نقد به حساب سپرده به مبلغ 000/000/20 ريال

4- محل دريافت اسناد: قمصر- خيابان شهيد بهشتي- شهرداري قمصر- دفتر امور قراردادها

5- زمان و مهلت دريافت پيشنهادات:‌ حداكثر ظرف مدت  10 روز پس از چاپ نوبت دوم

6: - اعتبار اوليه: 000/000/000/4 ريال بر اساس آيتم ذيل:‌

عمليات زيرسازي‌، لكه‌گيري و روكش آسفالت خيابان‌ها و معابر سطح شهرقمصر

7- مناقصه‌گزار در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

شماره 29/93 <مرحله سوم> نوبت دوم

1- موضوع مناقصه: عمليات احداث ساختمان آتش‌نشاني واقع در راوند مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا  مورخ 16/5/93 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر،‌ساختمان شهرداري.

3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاريخ 18/5/93 به صورت لاك و مهر شده و تحويل به دبيرخانه مركزي.

4- بازگشايي پاكات: پيشنهادات رسيده در مورخ 19/5/93 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و هزينه‌هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تلفاكس: 55465858 (031)

سيد محمد ناظم رضوي- شهردار كاشان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي يك‌مرحله‌اي

بانك صادرات اصفهان ‌در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شركت‌هاي تعيين صلاحيت شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داراي حداقل پايه مورد نياز با ظرفيت آزاد كاري دعوت مي‌شود از زمان انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 5 روز كاري جهت دريافت اسناد مناقصه به دايره ساختمان بانك صادرات، واقع در اصفهان، ميدان آزادي، ابتداي خيابان سعادت‌آباد، جنب شهرداري منطقه 6، طبقه پنجم مراجعه نمايند. 

رديف

 

عنوان پروژه

 

مدت اجرا

برآورد اوليه به ريال

 

نوبت مناقصه

 

حداقل پايه مورد نياز

1

 

عمليات تكميل سفت‌كاري و نازك‌كاري مجموعه فرهنگي ملك‌شهر اصفهان

 

25 ماه

 

000/000/381/59

 

اول

 

4 ابنيه و ساختمان

5 تأسيسات

 

 

م الف: 10191 

بانك صادرات اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 20 -5/93 ت

(نوبت اول)

شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد انجام عمليات حفر چاه و تونل‌هاي ارتباطي، آماده سازي و استخراج ماده معدني در مجتمع معدني سرب نخلك واقع در 120 كيلومتري شمال شرقي نائين 40 كيلومتري شمال شرقي انارك در استان اصفهان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدين وسيله از شركت‌هاي داراي سوابق اجرايي مفيد در زمينه موضوع مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 5/5/93 لغايت ساعت 16 مورخ 15/5/93 با در دست داشتن معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ سيصد هزار ريال به حساب جاري شماره 0105799359005 نزد بانك ملي شعبه ميدان وليعصر به نام اين شركت به آدرس تهران- بالاتر از ميدان وليعصر- روبروي سينما استقلال- پلاك 1713 برج جنوبي- طبقه ششم- امور بازرگاني مراجعه نمايند. ضمناً‌ مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 25/5/1393 تعيين مي‌گردد.   

+ نوشته شده در  یکشنبه 5 مرداد1393ساعت 10:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: پروژه اجراي عمليات جدولگذاري جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش شهر نجف‌آباد، براساس فهرست بهاي راه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه‌التفاوت،‌ با برآورد اوليه: 464/855/781 ريال

مدت اجراي پروژه: 90 روز

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري نجف‌آباد

محل اجراي پروژه:‌ معابر سطح شهر شهرداري منطقه شش

شرايط شركت در مناقصه:‌دارا بودن صلاحيت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رعايت سقف قرارداد، داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند)

مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت:‌از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 23/05/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجف‌آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 26/05/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف‌آباد تحويل نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز و تعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)   

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه:‌ 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف‌آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/000/40) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف‌آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند. تذكر: شهرداري نجف‌آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.     

مسعود منتظري- شهردار نجف‌آباد

+ نوشته شده در  شنبه 4 مرداد1393ساعت 8:40  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در نظر دارد تكميل عمليات اجرايي نازك‌كاري ساختمان دانشكده پرستاري و مامايي خود را با زيربناي حدود 500 متر مربع، شامل كليه كارهاي ابنيه مطابق نقشه و مشخصات فني موجود، از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي ساختماني واجد شرايط و داراي رتبه‌بندي، واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت مي‌شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج اين آگهي براي بازديد از محل پروژه و دريافت اسناد و مدارك مناقصه در ساعات اداري به دفتر فني دانشگاه،‌واقع در اصفهان،‌خيابان ارغوانيه،‌بلوار دانشگاه، ساختمان اداري انديشه مراجعه فرمايند.

شماره تلفن جهت كسب اطلاعات بيشتر: 9- 35354001-031

شرايط:

ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/60 ريال الزامي است.

دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

هزينه درج اين آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

كليه كسورات قانوني شامل بيمه،‌ماليات و ماليات بر ارزش افزوده بر عهده پيمانكار خواهد بود.       

روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 مرداد1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم )

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

184-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب، نگهداري و اپراتوري

تصفيه خانه‌هاي فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

000/400/542/3

 

000/300/166

 

185-2 -93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب و فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

 

500/354/095/6

 

000/000/243

 

186-2-93

 

نصب واصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان

 

جاري

000/159/757/1

 

000/800/87

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 11/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 12/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 مرداد1393ساعت 9:10  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم (چاپ دوم  )

شهرداري گز برخوار در نظر دارد اجراي روكش آسفالت معابر ســطــــح شـهـــر را بـــا اعـتـبـــار 000/000/000/10ريـــال از مـحـــل اعـتـبـــار شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

عـلاقـه‌مـنـدان بـه شـركـت در مـنـاقـصـه مـي‌تـوانـنـد تـا پـايان وقت اداري روز پــنـــج‌شـنـبــه مــورخ 9/5/93 جـهــت دريــافــت اسـنــاد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي- شهردار گز برخوار

+ نوشته شده در  سه شنبه 31 تیر1393ساعت 10:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري سده لنجان به استناد مصوبه شماره 39 مورخ 30/11/92 شوراي اسلامي شهر در نظـر دارد پروژه اجراي زيرسازي خيابان كمربندي شهر (حد فاصل ورزشگاه تا بلوار بصيرت و ميدان امام حسين (ع) ) را از طريق مناقصه و با اعتبار 000/000/600/2 ريال از محل اعتبارات شهرداري به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد:‌

لــــذا كـلـيـــه مـتـقـــاضـيـــان حـــداكـثـــر تـــا پـــايـــان وقـــت اداري روز دوشـنـبـــه مـــورخ 16/05/93 فـــــــرصـــــــت دارنـــــــد جــــهــــــت دريــــــافــــــت اطــــــلاعــــــات بـــيـــشـــتــــــر بــــــه ســــــايــــــت شـــهــــــرداري www.sh-sedehlenjan.ir‌ و اخـذ مـشـخـصـات پـروژه و اسـنـاد مـناقصه به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند. 

ميثم محمدي- شهردار سده لنجان 

+ نوشته شده در  سه شنبه 31 تیر1393ساعت 10:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

184-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب، نگهداري و اپراتوري

تصفيه خانه‌هاي فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

 

000/400/542/3

 

000/300/166

 

185-2 -93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب و فاضلاب منطقه لنجان

 

جاري

500/354/095/6

 

000/000/243

 

186-2-93

 

نصب واصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان

 

جاري

000/159/757/1

 

000/800/87

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 11/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 12/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 31 تیر1393ساعت 10:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

 

آگهي مناقصه

كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان در نظر دارد تهيه،‌توزيع غذا و پذيرايي(8) دوره اردوهاي تابستاني خود شامل 2000 نفر از دانشآموزان تحت حمايت كه در محل مجتمع فرهنگي آموزشي شيخ‌بهائي برگزار مي‌گردد از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

داوطلبان مايل به شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از ساعت 30/7 لغايت 30/14 تاريخ 29/4/1393 لغايت 02/05/1393 به نشاني: اصفهان،‌خيابان فردوسي، ابتداي خيابان منوچهري، اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان- اداره تداركات مراجعه نمايند.

تلفن: 32220096-031

تاريخ تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 11/05/1393

محل تحويل اسناد مناقصه: اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان- حوزه معاونت اداري مالي- اداره خدمات وتداركات

تاريخ گشايش پيشنهادها: 12/05/1393

شرايط مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه:

1- مبلغ 000/000/99 ريال به صورت سپرده نقدي واريز به حساب 101341614000 به نام كميته امداد اصفهان نزد بانك ملي شعبه فردوسي كد3014 يا ضمانتنامه بانكي معتبر بابت شركت در مناقصه.

2- كميته امداد در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

3- كميته امداد از قبول پيشنهادات مخدوش، مشروط، فاقد فيش واريزي معذور است.

4- هزينه آگهي و كارشناسي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 29 تیر1393ساعت 9:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت  دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.  |

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

تضمين (ريال)

172-2-93

 

عمليات بهره‌برداري و خدمات مشتركين

منطقه بوئين و مياندشت

 

جاري

956/324/352/1

000/000/68

173-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب و خدمات عمومي

منطقه سميرم

 

جاري

945/787/701/2

000/100/135

174-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب، خدمات مشتركين

و خدمات عمومي منطقه سميرم

 

جاري

674/224/298/3

000/000/159

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ‌از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir‌

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:‌WWW.iets.mporg.ir‌         شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 25 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت دوم (چاپ اول  )

شهردار گز برخوار در نظر دارد اجراي روكش آسفالت معابر ســطــــح شـهـــر را بـــا اعـتـبـــار 000/000/000/10ريـــال از مـحـــل اعـتـبـــار شهرداري به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

عـلاقـه‌مـنـدان بـه شـركـت در مـنـاقـصـه مـي‌تـوانـنـد تـا پـايان وقت اداري روز پــنـــج‌شـنـبــه مــورخ 9/5/93 جـهــت دريــافــت اسـنــاد و مدارك مناقصه به دبيرخانه شهرداري گز مراجعه نمايند.

قاسمي- شهردار گز برخوار

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 تیر1393ساعت 16:28  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد (ريال)

 

تضمين (ريال)

172-2-93

 

عمليات بهره‌برداري و خدمات مشتركين

منطقه بوئين و مياندشت

 

جاري

956/324/352/1

 

000/000/68

173-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه فاضلاب و خدمات عموميمنطقه سميرم

 

جاري

945/787/701/2

 

000/100/135

174-2-93

 

عمليات بهره‌برداري شبكه آب، خدمات مشتركين و خدمات عمومي منطقه سميرم

 

جاري

674/224/298/3

 

000/000/159

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ‌از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir‌

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:‌WWW.iets.mporg.ir‌         شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 تیر1393ساعت 16:27  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مناقصه عمومي

يك مرحله‌اي شماره 07/93   نوبت اول

شركت عمران شهر بهارستان در نظر دارد خدمات نقليه خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي داراي گواهينامه صلاحيت در زمينه خدمات حمل ونقل واگذارنمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 22/04/93 در ساعات اداري به امور قراردادهاي شركت عمران بهارستان خ الفت شرقي خ اميركبير و يا به سايتwww.BNT.ir  مراجعه نمايند. ضمناً‌پيشنهادات مي‌بايست تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 30/4/93 تحويل دبيرخانه مركزي شركت عمران شود.كميسيون مناقصه ساعت 11 مورخ 31/04/93 درمحل سالن جلسات شركت عمران بهارستان تشكيل ونسبت به بازگشايي پاكات اقدام خواهد شد. براي آگاهي بيشتر با تلفن 36803090(امور قراردادها) تماس حاصل نماييد.

شماره مناقصه

 

موضوع مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه(ريال)

 

سپرده شركت در مناقصه

 

مدت پيمان

07/93

 

انجام خدمات نقليه به صورت حجمي

 

000/000/800/2

 

000/500/15 ريال

 

12 ماه

م الف: 9158

شركت عمران شهر جديد بهارستان

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:51  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

( مرحله دوم) نوبت دوم

شهرداري اژيه به استناد مجوز شماره 219/93 مورخ 20/3/1393 شوراي اسلامي شهر اژيه، در نظر دارد اجراي عمليات ساخت و نصب سوله اسكلت فلزي جوشي پيچ و مهره‌اي سالن گلزار شهداي اژيه به ابعاد 26 در 54 متررا طبق نقشه و مشخصات موجود از طريق مناقصه عمومي و قيمت پيشنهادي بر اساس هر كيلوگرم به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 24/4/1393 تا پايان روز 2/5/1393 پيشنهادات خود را به شهرداري اژيه تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس: 6-03146502745

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حسين نظام زاده - شهردار اژيه

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

به موجب مصوبه شماره 108/4 ش/ 93 شهرداري زيار در نظر دارد نسبت به خريد 1000 تن آسفالت ازنوع 19-0 و 12-0 با اعتبار بالغ بر 000/000/000/1 ريال اقدام نمايد. لذا از مالكين كارخانه آسفالت و يا پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد تا مورخ 30/4/93 نسبت به اخذ ‌آگهي استعلام بها وتحويل مدارك اقدام نمايند.

سيد رسول داودي- شهردار زيار

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شهرداري شاهين‌شهر به استناد مجوز شماره 3601/ ش مورخ 1/12/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات تكميل كلانتري گلديس را با برآورد اوليه 215/649/358/1 ريال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه مي‌بايستي در ساعت اداري به واحد حسابداري شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 14/5/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

علي اصغر ذاكري- شهردار شاهين‌شهر

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:50  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم) چاپ اول

شهرداري گلپايگان در نظر دارد پروژه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت شهرداري به نشاني WWW.Golpayegancity.ir يا به مديريت امور مالي و اداري شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 12/5/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 تیر1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه 

(نوبت دوم)

شهرداري گرگاب در نظر دارد اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر گرگاب را با اعتباري بالغ بر 000/000/000/1 ريال براساس فهرست بهاي ‌راه و باند سال 92 بدون تعديل و مابه‌التفاوت مصالح، از طريق آگهي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا از كليه متقاضيان درخواست مي‌شود جهت كسب اطلاع بيشتر و اخذ اوراق مناقصه حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي به شهرداري گرگاب (اصفهان - شهر گرگاب- انتهاي بلوار امام خميني (ره- ) خيابان شهرداري) مراجعه نمايند. 

يدا... مؤمن‌زاده - شهردار گرگاب

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

167-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب مباركه و كركوند

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

168-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب لنجان

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

169-2-93

 

عمليات شستشوشبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

000/250/503/1

 

000/200/75

 

170-2-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه خميني‌شهر

 

جاري

 

800/920/657/26

 

000/800/859

 

171-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

 

جاري

 

068/432/294/1

 

000/800/64

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.icts.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:34  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان در نظر دارد نسبت به ارزيابي كيفي پيمانكاران داراي حداقل رتبه پنج صلاحيت دار جهت احداث فونداسيون و سوله سالن ورزشي به مساحت تقريبي 1750 مترمربع واقع در خميني‌شهر- سه راه معلم - خيابان جانبازان- جنب مركز توانبخشي امام حسين (ع) اقدام نمايد.

پيمانكاران علاقه‌مند مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 25/4/93 لغايت 3/5/93 در ساعات اداري با ارائه معرفينامه كتبي و رسيد واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب 43/015955003 نزد بانك ملت به نام بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت فراخوان ارزيابي به آدرس خيابان شمس‌آبادي- اداره كل بنياد شهيد و امورايثارگران - طبقه سوم- اداره پشتيباني مراجعه نمايند.

تلفن تماس:‌ 03132362724

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 21 تیر1393ساعت 8:32  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي ‌خريداري نمايد .

رديف

 

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

تاريخ برگزاري مناقصه

 

ساعت برگزاري مناقصه

 

 

مبلغ   سپرده شركت در مناقصه  (ريال)

 

1

 

مناقصه خريد انواع كابلشو

و فيوز كاردي

 

93/1308

 

04/05/93

 

30/8 صبح

 

 

500/494/264

 

2

 

مناقصه خريد انواع

مقره سيليكوني

 

93/1309

 

04/05/93

 

00/9 صبح

 

000/050/279

 

 

 

مدت دريافت اسناد مناقصه : ‌از روز چهارشنبه مورخ 18/04 /93 ‌ تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 23/04/93 ‌در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : ‌از روز سه شنبه مورخ 24/04/93 ‌لغايت ساعت 30/7  صبح روز شنبه مورخ 04/05/93 ‌

محل تحويل پيشنهادات : ‌اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : ‌پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي مـعـتـبـر يـا فـيـش واريـزي بـه حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 

1-هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي تفاهم  و نصف جهان  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2-مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 

3-داوطلبان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

4-اســنــــاد و مــــدارك و اطــــلاعــــات كــــامــــل  ايــــن مــنــــاقــصــــه در  ســــايــــت  ايــنـتـــرنـتـــي مـعـــامـــلات تـــوانـيـــر ‌بـــه آدرس   >http://tender.tavanir.org.ir<‌ قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مـنــاقـصــات ايــران بــه آدرس> http://iets.mporg.ir< ‌ و ســايــت شـركـت تـوزيـع بـرق اسـتـان اصـفـهـان بـه آدرس   WWW.epedc.ir ‌قابل دسترسي مي باشد . 

5-به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 

‌امور تداركات و انبارها

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

برآورد(ريال)

 

تضمين(ريال)

 

167-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب مباركه و كركوند

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

168-2-93

 

عمليات ويدئو متري و شستشو شبكه فاضلاب لنجان

 

جاري(از محل اعتبارات مشاركت فولاد مباركه)

 

000/950/549/1

 

000/497/77

 

169-2-93

 

عمليات شستشوشبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان

 

جاري

 

000/250/503/1

 

000/200/75

 

170-2-93

 

عمليات بهره‌برداري تعمير و نگهداري شبكه آبرساني منطقه خميني‌شهر

 

جاري

 

800/920/657/26

 

000/800/859

 

171-2-93

 

انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار

 

جاري

 

068/432/294/1

 

000/800/64

 

 

 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 4/5/93

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه به تاريخ 5/5/93

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات www.icts.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:43  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول (چاپ دوم)

شهرداري كامو و چوگان با عنايت رديف بودجه سال 1393 خود در نظر دارد بهسازي معابر شهر در قالب خريد آسفالت و MC‌ و پخش و اجراي آن بر اساس هر مترمربع سانتي‌مترآن از محل اعتبارات شهرداري به مبلغ 000/000/500/1 ريال به پيمـانكـاران واجـد الشـرايـط واگـذار نمـايد. متقاضيان به منظور كسب اطلاعات بيشتـر از تـاريـخ 15/4/93 بـه امـور مالي شهرداري مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز ‌شنبه مورخ 21/4/93 پيشنهادات خود را جهت شركت در مناقصه به دبيرخانه شهرداري تسليم نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

غلامرضا باباييان - شهردار كامو و چوگان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:19  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم  )

دستگاه مناقصه‌گزار: شهرداري مباركه 

رديف

 

عنوان پروژه

 

برآورد اعتبار (ريال)‌

 

1

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز پارك‌هاي نقاش‌باشي، هشت‌بهشت و محلات دهنو و درچه‌

 

153/835/578/2

 

2

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز محلات صفائيه

 

614/473/472/8

 

3

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز پارك لاله و محلات نصيرآباد

 

548/048/861/1

 

4

عمليات مديريت، حفظ و نگهداري، اصلاح و توسعه، حراست و حفاظت از عرصه فضاي سبز پارك ساحلي سرارود و بلوار امام خميني (ره)‌

 

630/894/527/2

 

 

شرايط متقاضيان:‌الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي (مجاز) ارجاع كار.ب) داشتن تجهيزات،‌امكانات، تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور . ‌ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد.  ‌مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه:‌ ‌5% مبلغ كل برآورد اعتبار به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه. محل دريافت اسناد مناقصه:‌مباركه- ميدان انقلاب، ساختمان شهرداري، امور قراردادها (52402021-031.)    مبلغ خريد اسناد مناقصه:‌ ‌000/500 ريال بابت هر پروژه  ‌ تاريخ فروش اسناد مناقصه:‌ ‌در ساعات اداري تا روز پنج‌شنبه مورخ 26/04/1393.  تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري:‌ ‌حداكثرتا ساعت 12 بعدازظهر پنج‌شنبه مورخه 02/05/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات:‌ ‌راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 04/05/1393

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.  ‌شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد. 

 

ناصر نفري - شهردار مباركه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 9:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصلاح انجام دهد.

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

 

نوع بودجه

 

مبلغ تضمين(ريال)

165-2-93

خريد لوله پلي‌اتيلن دو جداره فاضلابي كاروگيت به قطر 250 ميليمتر با واشر و مانشون

 

جاري

 

000/000/246

 

 

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه خريدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 04/05/1393

گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 05/05/1393

محل دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتي   www.abfaesfahan.ir                            

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصاتwww.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 تیر1393ساعت 8:39  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت    دوم

شـهــرداري خــالــدآبــاد در نـظـر دارد بـه استنـاد مصـوبـه مـورخ 25/3/93  شـوراي اســـلامــي شـهــر، عـمـلـيــات اجــرايــي آسـفــالــت بـلــوار بـسـيــج را بــا بــرآورد هــزيـنــه 000/000/600/1 ريـال از طـريـق مـنـاقـصـه بـه پـيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 مـتـقـاضـيـان مـي‌تـوانند جهت كسب اطلاع بيشتر حداكثر تا تاريخ 23/04/93 به شهرداري خالدآباد مراجعه و يا با شماره تلفن 54346850 - 031 تماس حاصل فرمايند.  

روابط عمومي شهرداري خالدآباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 18 تیر1393ساعت 8:36  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي ‌

مرحله سوم نوبت دوم

شهـرداري شهـرضـا در نظـر دارد از طـريـق منـاقصـه عمـومـي عمليـات  تكميـل سـازه  فـرهنگسـراي اسـلام آبـاد را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

 

تكميل سازه  فرهنگسراي

اسلام آباد

 

محله اسلام آباد

 

000/000/000/3ريال

سه  ميليارد

 

000/000/150ريال يكصدو پنجاه  ميليون ريال

 

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت‌ 13 روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/17‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌

ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات تكميل جدول گذاري را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

 در مناقصه‌

 

1

 

تكميل جدول گذاري

 

نواقص جدول گذاري فاز يك

 و دو سروستان  -‌فضاي سبز كابيله و سطح شهر

 

  000/000/000/4ريال چهار ميليارد ريال

 

  000/000/200ريال دويست ميليون ريال

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ     21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت    30/15‌روز يك شنبه  مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي بعهده برنده  منا قصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات  محوطه سازي و نما سازي مجموعه رستوران و مغازه، پارك خانه شهر  را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

 

تكميل محوطه سازي و نماسازي مجموعه رستوران و مغازه پارك خانه شهر

 

بلوار امام خميني  -

‌ضلع غربي پارك

خانه شهر

 

000/000/200/2ريال

دو  ميليارد و دويست ميليون

000/000/110ريال يكصد و ده  ميليون ريال‌

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت13‌روز  پنج شنبه  مورخ    19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ     21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت   30/14‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌  ضمناً هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي ، عمليات تهيه واجراي لكه گيري آسفالت  واقع در سطح شهر  (مركز شهر) ‌را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

رديف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

 

لكه گيري آسفالت معابر

 

معابر 

(‌قسمت مركز شهر )

 

000/000/000/2ريال

دو ميليارد ريال 

 

000/000/100‌

يكصد ميليون ريال 

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همـه روزه بجـز ايـام تعطيـل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/16‌روز يكشنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله دوم  نوبت  دوم

شهرداري تودشك در نظر دارد نسبت به انجام عمليات جدولگذاري معابر شهـر تـودشـك بـا اعتبـاري بالغ بر 000/000/600 (ششصد ميليون)‌ريال طبق شــرايـط عمـومـي پيمـان و زيـر نظـر دفتـر فنـي شهـرداري و بـدون تعـديـل و مابه التفاوت مصالح و طبق فهرست بهاي راه و باند سال 1392 اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و دريافت مشخصات فني پروژه از تاريخ 10/4/1393 لغايت 24/4/1393 به شهرداري مراجعه نمايند. 

لازم بـه ذكـر اسـت هـزيـنـه‌هاي آگهي، ماليات، عوارض، هزينه آزمايشات مربوطه و ... به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

سيدمحمد قاضي عسگر - شهردار تودشك

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 9:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

<< بانك مهر اقتصاد درنظر دارد انجام عمليات ساخت ساختمان شعبه نجـف آبـاد  را بـه متـراژ تقـريبـي 692 متـرمـربع و بصورت مترمربعي با برآورد پايه 315/305/039/8 ريال  (هشت ميليارد و سي و نه ميليون و سيصد و پنج هزار و سيصد و پانزده ريال) بر پايه فهرست بهاي سال 1392 را به مناقصه عمومي بگذارد .  لذا ازكليه شركتهاي ساختماني كه داراي صــلاحـيــت و رتـبــه بـنــدي ( مـعــاونــت بــرنــامــه ريــزي و نظـارت راهبردي رياست جمهوري ) مي باشند دعوت مي گردد جهت اخذ اسناد مناقصه، تكميل و ارائه پيشنهاد قيمت ، به آدرس: اصفهان - پل ابوذر - ابتداي خيابان توحيد - سرپرستي بانك مهر اقتصاد مراجعه نـمـايـند.( تلفن هاي تماس  : 36249719 031 و 03138100)   درضمن هزينه انتشارآگهي برعهده برنده مناقصه  مي باشد و دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادها مختار است.  جهت كسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن هاي 32- 22576931- 021 ( اداره مـــهـــنــــــدســــــي ) تـــمــــــاس حــــــاصـــــل نـــمـــــائـــيـــــد.يـــــا بـــــه ســـــايـــــت بـــــانـــــك  www.mebank.ir‌مراجعه نمائيد>>

مديريت شعب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

<< بانك مهر اقتصاد درنظر دارد انجام عمليات ساخت ساختمان شعبه حكيم نظامي  را به متراژ تقريبي 653 مترمربع و بصورت مترمربعي با برآورد پايه 121/299/030/9 ريال  (نه ميليارد و سي ميليون و دويست و نود و نه هزارويكصد و بيست و يك ريال) بر پايه فهرست بهاي سال 1392 را به مناقصه عمومي بگذارد.  لذا ازكليه شركتهاي ساختماني كه داراي صــلاحـيــت و رتـبــه بـنــدي ( مـعــاونــت بــرنــامــه ريــزي و نظـارت راهبردي رياست جمهوري ) مي باشند دعوت مي گردد جهت اخذ اسناد مناقصه، تكميل و ارائه پيشنهاد قيمت ، به آدرس:   اصفهان - پل ابوذر - ابتداي  خيابان توحيد- سرپرستي بانك مهر اقتصاد مراجعه نـمـايـنـد. (تـلـفـن هـاي تـمـاس : 03136249719 و 03138100) درضمن هزينه انتشارآگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد و دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادها مختار است.  جهت كسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن هاي 32- 22576931- 021 (اداره مـــهـــنــــــدســــــي ) تـــمــــــاس حــــــاصـــــل نـــمـــــائـــيـــــد.يـــــا بـــــه ســـــايـــــت بـــــانـــــك  www.mebank.ir‌مراجعه نمائيد>>

مديريت شعب استان اصفهان

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 تیر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد دستگاه‌هاي زير (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

1- يك دستگاه لودر 2- دو دستگاه كمپرسي بنز 3- يك دستگاه بيل بكهو

4- يك دستگاه وانت مزدا دو كابين، دوگانه سوز

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 11/04/93 لغايت پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93 به نشاني خيابان 22 بهمن - مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس:  32673090 و 32673075 - 031

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 تیر1393ساعت 8:59  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

‌شماره آگهي:‌87330004

-      شماره تقاضا:‌9310052   - دستگاه مناقصه‌گزار:‌شركت انتقال گاز ايران - منطقه دو عمليات انتقال گاز 

- موضوع مناقصه: خريد 160 بشكه روغن توربوكمپرسور نفسكي طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

- محل اخذ اسناد مناقصه:‌اصفهان - كيلومتر 17 جاده اصفهان نجف‌آباد - اداره مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز- امور كالا- تلفن: 36278205-031 / نمابر:‌81314571-021- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/132 ريال (صد و سي و دو ميليون ريال)  ‌- مهلت ارائه مدارك و اعلام آمادگي:‌حداكثر 14 روز از تاريخ انتشار آگهي  ‌- محل تحويل پاكت‌هاي مناقصه: دبيرخانه منطقه دو عمليات انتقال گاز به نشاني فوق  ‌- پاكت‌هاي مناقصه شامل پاكت‌هاي الف- ب- ج و در يك پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول مي‌باشد.  ‌- ارائه اساسنامه با آخرين تغييرات انجام شده (روزنامه رسمي) براي شركت‌ها و سازندگان داخلي الزامي است.  ‌- تأييديه پژوهشگاه صنعت نفت براي محصول توليدي الزامي است.

 ‌فرآيند مناقصه: عمومي - يك مرحله‌اي 

- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان حسن اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز منطقه دو عمليات انتقال گاز با مدت زمان حداقل يك سال ارائه نمايد.  ‌- متن قرارداد تيپ شامل 11 صفحه در سايت موجود مي‌باشد.  ‌- اطلاعات فوق به انضمام سايراسناد مناقصه در سايت‌ هاي ذيل موجود مي‌باشد. 

 WWW.SHANA.IR‌                      WWW.NIGC-NIGTC.IR‌           WWW.NIGC-DIST‌2.IR            http://iets.mporg.ir

م الف:‌8133

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 تیر1393ساعت 8:58  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول)

سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح واحداث سوله‌هاي بسته‌بندي و ساختمان اداري مجموعه صنايع جنبي ميدان مركزي ميوه و تره‌بار واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان- نايين به تعداد 4 باب سوله ‌و ساختمان اداري با متراژ حدود 3000 مترمربع سوله و 1240 مترمربع ساختمان اداري را به مبلغ تقريبي 040/390/098/21 ريال براساس فهارس بهاي سال 1392 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 15/04/93 تا پايان وقت اداري مورخه 4/05/93 با ارائه معرفينامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه، روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/500 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس:‌32225535-32211442 

1- شركت‌كنندگان بايستي داراي رتبه‌بندي حداقل چهار ابنيه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند. 

2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 170/795/69 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است. 

3- مدت اجرا  شش ماه شمسي مي‌باشد. 

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 06/05/93 مي‌باشد. 

5- پيشنهادات مورخه 11/05/93 بازگشايي مي‌شود. 

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد. 

7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

سازمان ميادين ميوه و تره‌بار

و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 8:46  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

مرحله اول (چاپ اول)

سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:‌

موضوع مناقصه:‌

- واگذاري خودروهاي سواري جهت حمل و نقل درون و برون شهري 

- مبلغ برآورد اوليه 000/000/225/2 ريال 

- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/500/112 ريال 

- محل تأمين اعتبارات:‌اعتبارات سازمان 

- مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: آخر وقت اداري روز دوشنبه 30/4/93

- محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات:‌دبيرخانه سازمان خدمات موتوري 

- تاريخ بازگشايي پيشنهادات:‌ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 31/4/93

- اصلاح، جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود. 

- امور قراردادهاي سازمان خدمات موتوري شهرداري خميني‌شهر 

نادر كاوه‌اي - سرپرست سازمان

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

( مرحله دوم) نوبت اول

شهرداري اژيه به استناد مجوز شماره 219/93 مورخ 20/3/1393 شوراي اسلامي شهر اژيه، در نظر دارد اجراي عمليات ساخت و نصب سوله اسكلت فلزي جوشي پيچ و مهره‌اي سالن گلزار شهداي اژيه به ابعاد 26 در 54 متررا طبق نقشه و مشخصات موجود از طريق مناقصه عمومي و قيمت پيشنهادي بر اساس هر كيلوگرم به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند از تاريخ 24/4/1393 تا پايان روز 2/5/1393 پيشنهادات خود را به شهرداري اژيه تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس: 6-03146502745

ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

حسين نظام زاده - شهردار اژيه

+ نوشته شده در  یکشنبه 15 تیر1393ساعت 8:42  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت دوم)

شهرداري  خورزوق به استناد مصوبه شماره 156/ ش/4مورخ12/12/92 شوراي اسلامي شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به عمليات زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر 000/000/000/4 ريال اقدام نمايد. لذا  متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 18/04/93 به امورمالي شهرداري مراجعه نمايند. ضمناً مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93  مي‌باشد.

سيدحسين حجازي- شهردار خورزوق

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 تیر1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان در نظر دارد دستگاه‌هاي زير (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

1- يك دستگاه لودر 2- دو دستگاه كمپرسي بنز 3- يك دستگاه بيل بكهو

4- يك دستگاه وانت مزدا دو كابين، دوگانه سوز

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 11/04/93 لغايت پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 19/04/93 به نشاني خيابان 22 بهمن - مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس:  32673090 و 32673075 - 031

روابط عمومي سازمان همياري شهرداري‌هاي استان اصفهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 تیر1393ساعت 8:35  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

‌مرحله سوم نوبت اول

شهـرداري شهـرضـا در نظـر دارد از طـريـق منـاقصـه عمـومـي عمليـات  تكميـل سـازه  فـرهنگسـراي اسـلام آبـاد را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

ردیف

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

تكميل سازه  فرهنگسراي

اسلام آباد

 

محله اسلام آباد

 

000/000/000/3ريال

سه  ميليارد

 

000/000/150ريال يكصدو پنجاه  ميليون ريال

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت‌ 13 روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/17‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌

ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . 

شهرداري شهرضا

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)   چاپ دوم

شهرداري گلپايگان در نظر دارد خريد مصالح و عمليات نصب شيشه موزه شهداي دفاع مقدس را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت شهرداري به نشانيWWW.Golpayegancity.irيا به مديريت امور فني و عمراني شهرداري گلپايگان مراجعه نمايند. 

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 24/4/1393 مي‌باشد.

روابط عمومي شهرداري گلپايگان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي ، عمليات تهيه واجراي لكه گيري آسفالت  واقع در سطح شهر  (مركز شهر) ‌را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

ردیف

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

 

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

لكه گيري آسفالت معابر

 

معابر 

(‌قسمت مركز شهر )

 

000/000/000/2ريال

دو ميليارد ريال 

 

000/000/100‌

يكصد ميليون ريال

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/16‌روز يكشنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:7  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت دوم)

شـركـت آب و فـاضـلاب استـان اصفهـان در نظـر دارد پـروژه ذيـل را از طـريـق منـاقصـه عمـومـي بـه پيمـانكار واجد صلاحيت،‌واگذار نمايد و خريد ذيل را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصلاح انجام دهد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

 

نوع بودجه

 

ضمين(ريال)

برآورد(ريال)

 

 

149-2-93

 

بهره‌برداري از فرآيندو تعميرات مكانيكي،

تأسيساتي،‌الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه خانه

فاضلاب جنوب اصفهان

 

 

 

جاری

 

 

000/400/554

 

 

050/903/010/17

150-2-93

 

خريد پلي آلومينيوم كلرايد PAC

 

جاری

000/000/389

 

-

 

‌ مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 21/04/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 22/4/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتيwww.abfaesfahan.ir  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: www.iets.mporg.ir

شماره تلفن: 36680030- 031

 

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي ، عمليات تهيه واجراي لكه گيري آسفالت  واقع در سطح شهر  (مركز شهر) ‌را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 

 

رديف

 

عمليات

 

 

موقعيت

 

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

لكه گيري آسفالت معابر

 

معابر 

(‌قسمت مركز شهر )

 

   000/000/000/2ريال

دو ميليارد ريال

000/000/100‌

يكصد ميليون ريال 

 

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت   ‌13      ‌روز  پنج شنبه  مورخ     19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا روز شنبه مورخ      21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا مي باشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت  30/16‌روز يكشنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا.

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌   ضمناً هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي عمليات  محوطه سازي و نما سازي مجموعه رستوران و مغازه ، پارك خانه شهر  را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

 

ردیف

 

عمليات

 

موقعيت

 

تا سقف مبلغ

مبلغ سپرده شركت

در مناقصه‌

 

1

تكميل محوطه سازي و نماسازي مجموعه رستوران و مغازه پارك خانه شهر

بلوار امام خميني  -

‌ضلع غربي پارك

خانه شهر

 

000/000/200/2ريال

دو  ميليارد و دويست ميليون  

 

000/000/110ريال يكصد و ده  ميليون ريال‌

 

لذا پيمانكاران داراي صلاحيت فني و رتبه بندي ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت13‌روز  پنج شنبه  مورخ    19/4/93‌همه روزه بجز ايام تعطيل جهت دريافت اسناد و مدارك به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ     21/4/93‌جهت تسليم مدارك  به دبيرخانه محرمانه شهرداري اقدام نمايند .

مبالغ سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد به حساب   3100000052002‌شهرداري شهرضا ميباشد.

تاريخ گشايش اسناد :‌ساعت   30/14‌روز يك شنبه مورخ  22/4/93‌درمحل شهرداري شهرضا

سايت اينترنتي شهرداري شهرضا  www.shahreza.ir‌  ضمناً هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 

شهرداري شهرضا 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 9:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر