مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي مناقصه عمومي شماره 48373464

<ساخت دو رديف گلوله‌هاي آسياب سنگ آهن قطر 30 و 40 ميليمتر>

شركت فولاد مباركه اصفهان در نظر دارد ساخت دو رديف گلوله‌هاي آسياب سنگ آهن قطر 30  و 40 ميليمتر مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

لذا از كليه شركت‌هاي توانمند كه تمايل به همكاري داشته و توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/750/1 ريال را دارند دعوت مي‌شود اسناد مناقصه را از طريق سايت شركت فولاد مباركه به نشاني www.Mobarakeh-steel.ir تهيه نموده و پس از تكميل آن حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 8/7/93 به آدرس شركت فولاد مباركه اصفهان- 75 كيلومتري جنوب غربي اصفهان- صندوق پستي 167 خريد مواد مصرفي تحويل نمايند.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن 52733975-031 تماس حاصل فرماييد.

دورنگار:‌ 52733423-031

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ضمناً متن آگهي در سايت‌هاي ذيل درج گرديده است:

- شركت فولاد مباركه اصفهان به نشاني اينترنتي: www.Mobarakeh-steel.ir

- مركز اطلاعات مناقصات و مزايدات ايران به نشاني اينترنتي:www.ariatender.com

شركت فولاد مباركه اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:8  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري گلدشت در نظر دارد نسبت به فروش يك دستگاه كاميون بنز شاسي و اتاق حمل زباله پرس مطابق نظر كارشناس دادگستري از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد،‌ لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 7/7/93 جهت دريافت اطلاعات و اخذ اسناد مزايده به شهرداري گلدشت مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 8/7/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس:‌ 7-42232006-031

حسن شفيعي- شهردار گلدشت

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

نوبت اول

شهرداري منظريه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 مورخ 2/6/93 شوراي اسلامي شهر منظريه 10 قطعه زمين مسكوني را واقع در شهر منظريه جنب مسكن مهر منظريه از طريق مزايده به فروش برساند.

لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد آخرين قيمت پيشنهادي خود را تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 27/6/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

- تاريخ گشايش پاكت‌هاي مزايده ساعت 18 روز شنبه مورخ 29/6/93 در محل شهرداري مي‌باشد.

- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

- جهت دريافت اطلاعات تكميلي به پايگاه اينترنتي شهرداري  www.manzarie.ir مراجعه فرمايند. تلفن: 53283700-031

سيدعلي مرتضوي- شهردار منظريه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:3  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده عمومي

(نوبت اول)

شهرداري درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 494/93/ ش مورخ 23/5/93 شوراي اسلامي شهر نسبت به فروش دو قطعه زمين به شرح زير اقدام نمايد لذا از متقاضيان درخواست مي‌گردد جهت دريافت اسناد مزايده تا مورخ 6/7/93 به امور مالي شهرداري درچه مراجعه نمايند.

1- زمين واقع در شهر درچه خيابان امام سجاد(ع) به مساحت حدود 156 متر مربع

2- زمين واقع در ميدان 9 دي جنب پل شهدا به مساحت حدود 185 متر مربع

علي اكبر محمودي- شهردار درچه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:2  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

نوبت اول

شهرداري منظريه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 مورخ 2/6/93 شوراي اسلامي شهر منظريه 10 قطعه زمين مسكوني را واقع در شهر منظريه جنب مسكن مهر منظريه از طريق مزايده به فروش برساند.

لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد آخرين قيمت پيشنهادي خود را تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 27/6/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

- تاريخ گشايش پاكت‌هاي مزايده ساعت 18 روز شنبه مورخ 29/6/93 در محل شهرداري مي‌باشد.

- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

- جهت دريافت اطلاعات تكميلي به پايگاه اينترنتي شهرداري  www.manzarie.ir مراجعه فرمايند. تلفن: 53283700-031

سيدعلي مرتضوي- شهردار منظريه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: شهرداري مباركه

رديف

عنوان پروژه

 

برآورد اعتبار(ريال)

1

عمليات پياده روسازي ميدان ورودي محله 9 و 10 صفائيه

 

۱/۳۲۹/۶۲۰/۳۹۰

2

عمليات پياده روسازي پارك محله 10 صفائيه

 

۱/۰۸۳/۱۱۶/۸۴۶

شرايط متقاضيان:

الف) كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي تأييد صلاحيت و رتبه‌بندي معتبر با رعايت ظرفيت خالي( مجاز) ارجاع كار

ب) داشتن تجهيزات،‌امكانات،‌تخصص لازم و سابقه كار مرتبط با پروژه‌هاي مذكور

ج) توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و همچنين تهيه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه: 5% مبلغ كل برآورد اعتبار به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي در وجه شهرداري مباركه

محل دريافت اسناد مناقصه: مباركه- ميدان انقلاب، ساختمان شهرداري، امور قراردادها- تماس: 52402021-031

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 000/500 ريال بابت هر پروژه

تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداري تا روز يك‌شنبه مورخ 30/06/1393

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري: حداكثر تا ساعت 12 بعد از ظهر پنج‌شنبه مورخه 03/07/1393

زمان و محل تشكيل كميسيون بازگشايي پيشنهادات: راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 05/07/1393 - ساختمان شهرداري مباركه

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گرديده است.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار مي‌باشد.

ناصر نفري- شهردار مباركه

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 شهریور1393ساعت 17:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

اجراي عمليات بهره‌برداري

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت، واگذار نمايد.

شماره مناقصه

 

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

۹۳-۳-۲۵۹

بهره‌برداري از فرآيند و تعميرات مكانيكي، تأسيساتي، الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه‌خانه فاضلاب سپاهان‌شهر

جاري

۸۸/۶۴۶/۰۰۰

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 5/7/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 6/7/1393   

    دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات:  WWW.iets.mporg.ir      

    شماره تلفن: 6680030-031

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 9:0  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سـازمـان هميـاري شهـرداري‌هـاي استـان اصفهـان در نظر دارد هشت دستگاه اتوبوس درون‌شهري (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز يك‌شنبه مورخ 16/06/93 لغايت پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 23/06/93 به نشاني: خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031

 

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 8:52  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

(مرحله دوم) نوبت اول

پيرو آگهي مزايده (مرحله اول) به شماره 11800 مورخ 5/6/93 شهرداري آران و بيدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1139 مورخ 26/5/93 شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل نسبت به اجاره بهره‌برداري از پروانه تاكسي بي‌سيم با قيمت پايه ماهيانه 000/000/5 ريال و پيش‌پرداخت 000/000/70 ريال برابر شرايط مالي شهرداري به مدت يكسال از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد،‌لذا از كليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي‌آيد جهت اطلاع از شرايط،‌اخذ مدارك و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي به شهرداري آران و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً‌هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد

(كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد)

حسن ستاري- شهردار آران و بيدگل

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 8:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت دوم

شهرداري قمصر در نظر دارد به استناد بند 2 چهلمين مصوبه شوراي اسلامي شهر قمصر نسبت به فروش خودرو ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي دوم به شهرداري مراجعه و پيشنهاد خود را طبق شرايط مزايده به دبيرخانه تحويل و رسيد اخذ نمايند.

يك دستگاه سواري پژو GLX مدل 88

  به شماره انتظامي 123 ب 88 ايران 23

حميدرضا صادقي- شهردار قمصر

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهــي مزايده

(نوبت دوم)

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان در نظر دارد اجازه بهره برداري ازتابلوهاي تبليغاتي مستقر در منطقه پانزده به شرح الف- 1-نماي افقي سه عددپل هوايي عابر پياده  2-نماي افقي ضلع شرقي وغربي پل زير گذر ميدان اصلي وضلع شرقي وغربي پل زير گذر تقاطع غير همسطح ارغوانيه ب- 1-ضلع غربي تابلودووجهي زيرگذرارغوانيه 2- سازه خيابان ارغوانيه ورودي كوچه دانشگاه آزاد  3- تابلودونمايه  سه راه همدانيان به مدت دو سال را به شرح و شرايط زير از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده حداكثر تا پايان وقت اداري ‌روز يكشنبه ‌مورخ 30/6/1393به آدرس اصفهان، خيابان كاوه، جنب آتش نشاني،كوچه شهيدجوراب دوز،مديريت درآمد و بازرگاني سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان و جهت تحويل مدارك حداكثر تا پايان وقت اداري ‌روز سه شنبه ‌مورخ 1/7/1393به آدرس اصفهان، خيابان 22 ‌بهمن، مجموعه اداري امير كبير، ساختمان مركزي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

ارائه سپرده شركت در مزايده بصورت نقدي يا ضمانتنامه بانكي.

ارائه ضمانت حسن انجام كار به ميزان سي درصد كل مبلغ قرارداد، كه مي‌بايست نقداً به حساب سازمان واريز و يا به تشخيص سازمان به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه شود.

پيشنهادات واصله حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرين مهلت تعيين شده ، در كميسيون معاملات سازمان مفتوح وبرابر مقررات ومقتضيات سازمان تصميم گيري ونتيجه آن در تابلوي اعلانات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان واقع در خيابان 22 ‌بهمن، مجموعه اداري امير كبير، ساختمان مركزي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، اعلام خواهد شد.

‌در صورتي كه برندگان اول، دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

‌سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

‌سايراطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي‌باشد.

‌كليه هزينه هاي درج آگهي مزايده بر عهده برندگان مزايده مي‌باشد.

‌شركت در مزايده وارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط وتكاليف اعلامي از سوي سازمان مي‌باشد.

بهاي پيشنهادي بايد ازجهت مبلغ مشخص ، بدون ابهام بوده ودر پاكت لاك ومهر شده تسليم شود.

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  شنبه 22 شهریور1393ساعت 8:48  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده

نوبت دوم

شهرداري نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر نطنز نسبت به مزايده اجاره تعداد 3 واحد تجاري به شماره 16 در طبقـه زيـرزميـن، شمـاره 9 در طبقـه همكـف و شمـاره 15 در طبقـه اول از مجموعه تجاري پاساژ متعلق به شهرداري اقدام نمايد.

متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثر تا تاريخ چهارشنبه 26/6/93 به شهرداري مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 54222119-031

سيدمحسن تجويدي- شهردار نطنز

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم چاپ دوم

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 821/4 مورخ 4/12/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل مي‌آيد.

رديف

موضوع مناقصه

 

شماره مناقصه

 

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

 

1

حفظ و نگهداري فضاي سبز پارك پرنيان فولادشهر

 

18436/93-12/6/93

 

7/000/000/000

 

350/000/000

 

 

 

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 30/6/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.

حسين اميري- شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 8:45  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

سـازمـان هميـاري شهـرداري‌هـاي استـان اصفهـان در نظر دارد هشت دستگاه اتوبوس درون‌شهري (طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر، دريافت و تكميل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شركت در مناقصه مي‌توانند از روز يك‌شنبه مورخ 16/06/93 لغايت پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 23/06/93 به نشاني: خيابان 22 بهمن- مجموعه اداري اميركبير، دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 32673090 و 32673075-031

+ نوشته شده در  پنجشنبه 20 شهریور1393ساعت 8:44  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

فروش زمين هاي مسكوني

نوبت دوم

شهرداري انارك در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 170 مورخ 11/4/93 شوراي اسلامي شهر تعداد 78 پلاك زمين مسكوني را با قيمت كارشناسي به فروش برساند متقاضيان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا تاريخ يك‌شنبه 30/6/93 به شهرداري انارك مراجعه نمايند.

سيد حامد طباطبايي- شهردار انارك

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديد آگهي مزايده

شهرداري گلدشت در نظر دارد اجاره يكباب كيوسك فلزي واقع در شهرداري را مطابق نظر كارشناس دادگستري از طريق تجديد آگهي مزايده جهت تكثير و فتوكپي به افراد  واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضيان مي‌توانند تا تاريخ 26/6/93 جهت دريافت اطلاعات و اخذ اسناد مزايده به شهرداري گلدشت مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 27/6/93 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

تلفن تماس: 7-32232006

حسن شفيعي- شهردار گلدشت

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي تجديد مزايده عمومي

چاپ اول

شهرداري كوشك به استناد مصوبه شماره 413/93/ش مورخ 21/04/93 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش قطعاتي از اراضي تجاري و مسكوني خود واقع در خيابان امام(ره) مقابل ساختمان آتش‌نشاني از طريق مزايده عمومي موضوع ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري‌ها اقدام نمايد. لذا متقاضيان شركت در اين مزايده مي‌توانند جهت آگاهي بيشتر و اخذ مدارك مزايده تا تاريخ 02/07/93  به واحد امورمالي شهرداري و نسبت به ارائه پيشنهادات،‌تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه مورخ 03/07/1393 به واحد دبيرخانه شهرداري كوشك مراجعه نمايند.

محمد حسن ياري- شهردار كوشك

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

چاپ دوم

موضوع و برآورد اوليه مناقصه: خريد دو دستگاه چيلر( طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه سه شهر نجفآباد،‌بر اساس فهرست بهاي تأسيسات مكانيكي سال 1393،  بدون تعديل و مابه التفاوت،‌با برآورد اوليه: 000/301/486/1 ريال

مدت تحويل كالا: 20 روز                       دستگاه مناقصه گزار: شهرداري نجف آباد

محل تحويل كالا: فرهنگسراي خارون شهرداري منطقه 3

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن كد اقتصادي و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري،‌رعايت سقف قرارداد،‌داشتن شخصيت حقوقي و مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه وارائه آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي كه منقضي نشده باشد(شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.)

مهلت ومحل دريافت وتحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 29/06/93 به امور قراردادهاي شهرداري نجفآباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 31/06/93 به دبيرخانه محرمانه شهرداري نجف آباد تحويل نمايند(دريافت اسناد مناقصه به صورت حضوري و با ارائه معرفينامه كتبي، با مهر و امضاي مجاز وتعهدآور شركت انجام مي‌گيرد)

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 000/200 ريال طي فيش واريزي به حساب سيبا بانك ملي به شماره 0104544156001 درآمد شهرداري نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5% برآورد اوليه به مبلغ (000/400/74) ريال را طي فيش واريزي به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداري نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانكي ارائه نمايند.

تذكر: شهرداري نجفآباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

مسعود منتظري- شهردار نجف آباد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي شماره 51/93

نوبت دوم

1- نام ونشاني مناقصه گزار: اداره كل شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

به نشاني: خ توحيد خ شهيد موحدي نيا پلاك 2

2- موضوع مناقصه: امور خدماتي و پذيرايي

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: وجه نقد به حساب شماره 2173980201003 بانك ملي شعبه مركزي اصفهان و يا ضمانتنامه بانكي به نام مناقصه گزار(شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان) و يا انواع اوراق مشاركت بانكي

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/100 ريال مي‌باشد.

5- زمان دريافت اسناد،‌تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 22/6/93 مي‌باشد.

2-5- مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 1/7/93 مي‌باشد.

3-5- زمان رسيدگي به پيشنهادهاي مالي ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93 واقع در تهران،‌ميدان ونك،‌خيابان برزيل شرقي،‌پلاك 33 دفتر كميسيون معاملات مي‌باشد.

6- خريد اسناد: مناقصه گران در صورت تمايل به شركت در مناقصه مي‌توانند پس از واريز مبلغ 000/100 ريال براي موضوع مناقصه به حساب 2163980202009 (قابل واريز در كليه شعب بانك كشاورزي) در تاريخ مهلت خريد اسناد( رديف 1-5 آگهي) به سامانه شركت پشتيباني امور دام كشور به آدرس www.iranslal.com  مراجعه و اسناد مناقصه را از طريق سامانه مزبور، قسمت مناقصات و مزايده‌ها (بخش سال جاري) دريافت وسپس با در دست داشتن اصل معرفينامه و اصل فيش واريزي در مهلت خريد اسناد،‌جهت دريافت پاكت‌هاي مناقصه به نشاني مناقصه‌گزار مراجعه فرمايند.

7- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

8- هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

روابط عمومي شركت پشتيباني امور دام استان اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 19 شهریور1393ساعت 9:4  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(چاپ دوم)

شهرداري خميني‌شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه‌ها با مشخصات زير از طريق آگهي اقدام نمايد:

موضوع مناقصه:

1- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه يك

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال        - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

2- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه دو

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال          - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

3- زيرسازي و آسفالت معابر فرعي منطقه سه

- مبلغ اوليه اعتبار: 000/000/500/2 ريال         - مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 000/000/125 ريال

- محل تأمين اعتبارات: اعتبارات شهرداري  - مهلت ارائه پيشنهادهاي مناقصه‌ها: ساعت 14 روز يك‌شنبه مورخ 6/7/93

- محل دريافت اسناد: امور قراردادهاي شهرداري مركزي خميني‌شهر- محل ارائه پيشنهادات: دبيرخانه شهرداري مركزي خميني‌شهر  - تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 11 روز سه‌شنبه مورخ 8/7/93 -مدت اعتبار پيشنهادها: روز شنبه 19/7/93

- اصلاح،‌جايگزيني و پس گرفتن پيشنهادها نيز در زمان مهلت و محل تسليم پيشنهادها انجام نمي‌شود.

علي اصغر حاج حيدري- شهردار خميني‌شهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 شهریور1393ساعت 9:11  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر