X
تبلیغات
مزایده و مناقصه

مزایده و مناقصه

آگهی های منتشر شده در روزنامه نصف جهان

آگهي تجديد مزايده

نوبت اول

شهرداري خور باستناد مجوز شماره 792 مورخ 5/3/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادي زمين مسكوني واقع در مجموعه مسكوني فاطميه(س) شهر خور از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا تاريخ 16/1/93 به شهرداري خور مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 03244223200  

جواد محبي- شهردار خور

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 اسفند1392ساعت 14:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

تجديدآگهي مناقصه

 (نوبت  دوم)

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات تهيه مصالح و اجراي لوله كشي و گازرساني به واحدهاي بلوك 25 شهرك كارگاهي اميركبير واقع در خيابان امام خميني، كيلومتر 8 جاده اصفهان-تهران، خيابان عطاالملك، بلوك 25 شهرك كارگاهي اميركبير را به مبلغ تقريبي 000/000/780 ريال براساس آيتم هاي عملياتي از طريق مناقصه به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 22/12/92 تا پايان وقت اداري مورخه 20/01/93 با ارائه معرفينامه معتبر و مدارك مربوطه به همراه سوابق كاري شركت به دفتر فني سازمان واقع در خيابان آمادگاه، روبروي هتل عباسي، مجتمع عباسي، طبقه همكف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأييديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 000/200 ريال بابت هزينه تهيه اسناد مناقصه در وجه حساب جاري شماره 3100003041007 نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) نموده و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. تلفن تماس: 2225535-2211442

1- شركت كنندگان بايستي داراي توان اجرايي مناسب، سوابق كاري و حسن سابقه در اين زمينه باشند.

2- شركت كنندگان بايستي عضو اتحاديه صنف تأسيسات مكانيكي اصفهان باشند.

3- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 000/400/8 ريال طي ضمانت بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.

4- مدت اجرا: دو ماه شمسي مي باشد.

5- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 23/01/93 مي باشد.

6- پيشنهادات در پايان وقت اداري مورخه 23/01/93 بازگشايي مي شود.

7- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

8- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است.                   

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 اسفند1392ساعت 14:6  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

نوبت اول

شهرداري خور باستناد مجوز شماره 782 مورخ 18/2/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به خريد و اجراي عمليات آسفالت معابر شامل اجراي پريمكت، خريد، حمل، پخش و كوبيدن آسفالت با اعتباري معادل 000/000/000/5 ريال به صورت بتني بدون تعديل و مابه التفاوت و مصالح از طريق آگهي به پيمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر حداكثر تا تاريخ 16/1/93 به شهرداري خو رمراجعه نمايند.

تلفن تماس: 03244223200                                                                                               

جواد محبي- شهردار خور

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 اسفند1392ساعت 14:5  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

چاپ دوم (نوبت اول)

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل مي آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

عمليات خريد لوله و اتصالات GRP

31832/92  مورخ 20/12/92

000/777/195/11

850/588/579 ريال

2

عمليات اجراي خط لوله GRP

31831/92  مورخ 20/12/92

‌814/960/503/3

041/198/175 ريال

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/1/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                   

حسين‌ اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1392ساعت 10:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان

دفتر سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري فلاورجان درنظر دارد درخصوص ساخت مجتمع تجاري و اداري از طريق مشاركت اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجدشرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مشاركت به دفتر امور سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري مراجعه نمايند.

مشخصات پروژه:

ساخت و طراحي مجتمع تجاري و اداري

آورده شهرداري- زمين و مجوزات

آورده سرمايه‌گذار- هزينه طراحي و كليه عمليات ساخت به‌نحوي كه مجموع قابل بهره‌برداري باشد.

ميزان سرمايه‌گذاري - 12 ميليارد ريال

كميسيون مشاركت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است. ضمناً‌فراخوان در روز چهارشنبه مورخ 20/12/92 نوبت اول به مدت يك هفته و نوبت دوم از تاريخ 27/12/92 تا پايان روز 4/1/93 مي‌باشد. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 7420769-0311 امور سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها تماس حاصل نمايند.

امير احمد زندآور -  شهردار فلاورجان

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1392ساعت 10:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

شهرداري درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 885/92/ش مورخ 17/10/1392 نسبت به فروش يك قطعه زمين به شرح زير اقدام نمايد لذا از متقاضيان درخواست مي گردد جهت دريافت اسناد مزايده تا مورخ 7/1/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند:

1- زمين واقع در خيابان آيت‌ا... درچه‌اي، جنب فرهنگسراي شهرداري به مساحت حدود 834 مترمربع بر خيابان با شرايط وضع موجود بدون پروانه ساخت اقدام نمايد، لذا از متقاضيان درخواست مي گردد جهت دريافت اسناد مزايده تا مورخ 7/1/93 به شهرداري درچه مراجعه نمايند.

علي اكبر محمودي -   شهردار درچه

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1392ساعت 10:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مناقصه عمومي

شماره 48369517

شركت فولاد‌مباركه در نظر دارد مقدار 500 تن آب‌ژاول مورد نياز خود را از طريق برگزاري مناقصه يك‌مرحله‌اي با شرايط زير و مطابق با مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه خريداري نمايد.

1- فروشنده مي‌بايست توليدكننده آب‌ژاول بوده و واسطه نباشد.

2- فروشنده توان تحويل آب‌ژاول در تمامي ايام سال بنا بر درخواست فولاد‌مباركه را داشته‌باشد.

 لذا از كليه توليدكنندگان معتبر كه توانايي تحويل كالا و ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ 000/000/100 ريال براي 500 تن آب‌ژاول و يا متناسب با تناژ پيشنهادي (حداقل 250 تن) را دارند دعوت مي‌شود جهت دريافت اسناد مناقصه به امور خريد مواد اوليه و انرژي فولاد‌مباركه يا از تاريخ 19/12/92 به آدرس‌هاي اينترنتي ذيل مراجعه نمايند.

شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌بايست پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 16/1/93 به شركت فولاد‌مباركه قسمت امور خريد مواد اوليه و انرژي تحويل نمايند به پاكت‌هايي كه بعد از تاريخ فوق‌الذكر تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. متقاضيان در صورت نياز به اطلاعات بيشتر مي‌توانند با تلفن 3816-0335543 تماس و يا با فاكس 03355230876 مكاتبه نمايند.

- شركت فولاد‌مباركه به نشاني اينترنتي: www.mobarakeh-steel.ir

- مركز اطلاعات مناقصات و مزايدات ايران به نشاني: www.ariatender.com

‌هزينه درج آگهي به عهده برنده يا برندگان مناقصه مي‌باشد.

كد آگهي: ر- 92284

روابط‌عمومي شركت فولاد‌مباركه اصفهان

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 اسفند1392ساعت 10:11  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده عمومي

(نوبت اول)

اداره كــل مـنــابـع طبيعـي و آبخيـزداري استـان اصفهـان درنظـر دارد بـه استنـاد مجـوز شمـاره 920063 مـورخ 1/11/92 سـازمـان امور اقتصادي و دارائي استان اصفهان،‌تعداد 17 دستگاه خودرو مستعمل خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.

الف: زمان ثبت‌نام

متقاضيان مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي نوبت اول لغايت روز شنبه 16/1/93 به‌جز روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح الي 12 به نشاني: اصفهان، خيابان هزارجريب، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان، امور پيمان‌ها مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و دريافت مدارك اقدام نمايند.

ب: زمان بازديد

از روز يك‌شنبه 17/1/93 لغايت سه‌شنبه 26/1/93 به‌جز روزهاي تعطيل از ساعت 30/8 الي 13 در محل اعلام شده در اسناد مزايده بازديد نمايند.

ج: زمان بازگشايي پاكات پيشنهادي

راس سـاعـت 30/8 صـبـح روز چـهـارشـنـبـه مورخ 27/1/93 در محل سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان مي‌باشد.

د: شرايط مزايده

1- مـتـقــاضـيــان بــايـسـتــي 10% قـيـمــت پـيـشـنـهــادي خــود را بــه تـفـكـيــك خــودرو درخــواسـتــي بــه حـســاب مـهــر 2164210207007 نزد بانك كشاورزي به‌نام تمركز وجوه سپرده اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان واريز و اصل فيش مربوطه را به شرح مندرج در اسناد مزايده و به‌همراه برگ پيشنهاد قيمت از تاريخ 17/1/93 لغايت ساعت 14 روز سه‌شنبه 26/1/93 تحويل دبيرخانه اين اداره كل نماييد.

2- درصورت برنده شدن متقاضي و انصراف وي،‌سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

3- انجام كليه مراحل اداري انتقال و هزينه‌هاي مربوطه به عهده متقاضي مي‌باشد.

4- شركت كاركنان دولت در مزايده منع قانوني ندارد و درصورت تساوي قيمت پيشنهادي،‌حق‌تقدم با كارمندان دولت مي باشد.

5- كليه هزينه كارشناسي و هزينه‌هاي بعد از فروش به‌عهده برندگان مزايده مي‌باشد.

6- هزينه درج آگهي به‌عهده مزايده‌گزار (اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان) مي باشد.

روابط‌عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 25 اسفند1392ساعت 11:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

 (نوبت  دوم)

مناقصه اجراي عمليات ترميم ترانشه و لوله‌گذاري آب و شستشو شبكه

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان درنظر دارد پروژه‌هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1392 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به پيمانكار داراي رتبه‌بندي و واجدصلاحيت واگذار نمايد.

شماره مناقصه

محل اجرا

نوع بودجه

تضمين (ريال)

برآورد (ريال)

1-1-93

ترميم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان

جاري

000/000/53

477/511/058/1

2-1-93

آبرساني به شهرك صنعتي برق و الكترونيك خميني‌شهر

جاري

000/500/84

649/122/683/1

3-1-93

عمليات شستشو، نگهداري و تعميرات شبكه فاضلاب

جاري

000/000/154

705/820/652/3

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 23/01/1393

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يك‌شنبه 24/01/1393

دريافت اسناد: سايت اينترنتي WWW.abfaesfahan.ir

پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات WWW.iets.mporg.ir                  

 شماره تلفن: 6680030-0311

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

+ نوشته شده در  یکشنبه 25 اسفند1392ساعت 11:1  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده

نوبت دوم

شهرداري سده لنجان به استناد مصوبه شماره 686/ش/92 مورخ 17/10/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد پلاك‌هاي 265 و 266 از اراضي بزرگ كارگاهي را تحت عنوان يك پلاك جمعاً به متراژ 2500 مترمربع و با قيمت كارشناسي هر مترمربع 000/485 ريـال و بـا كـاربـري كـارگـاه آهـن‌فروشي را از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 26/12/92 فرصت دارنـــــــــد جــــهـــــــــت دريـــــــــافـــــــــت اطـــــــــلاعــــــــات بــــيــــشــــتــــــــر بــــــــه ســــــــايــــــــت شــــهــــــــرداري www.sh-sedehlenjan.ir  و اخذ مشخصات زمين و اسناد مزايده به ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.

ميثم محمدي -  شهردار سده لنجان

+ نوشته شده در  شنبه 24 اسفند1392ساعت 11:49  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان

(نوبت دوم)

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

رديف

نوع فراخوان

موضوع

شماره

مهلت دريافت اسناد

مهلت ارائه پيشنهاد

1

مناقصه

بارگيري و حمل جاده‌اي 800 هزار تن كك وارداتي از بندر امام‌خميني(ره)

1R8365-930

 

28/12/92

20/1/93

ضمناً ليست استعلام‌هاي مربوط به خريدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سايت شركت به آدرس ذيل درج مي‌گردد.

ساير موارد:

1- زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان سال اداري مهلت دريافت اسناد (مندرج در جدول)

 2- جهت اطلاع از محل دريافت اسناد و كسب اطلاعات بيشتر به آدرس  www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد.

روابط‌عمومي ذوب آهن اصفهان

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان

دفتر سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري فلاورجان درنظر دارد درخصوص ساخت مجتمع تجاري و اداري از طريق مشاركت اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجدشرايط دعوت مي‌شود جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از شرايط مشاركت به دفتر امور سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري مراجعه نمايند.

مشخصات پروژه:

ساخت و طراحي مجتمع تجاري و اداري

آورده شهرداري- زمين و مجوزات

آورده سرمايه‌گذار- هزينه طراحي و كليه عمليات ساخت به‌نحوي كه مجموع قابل بهره‌برداري باشد.

ميزان سرمايه‌گذاري - 12 ميليارد ريال

كميسيون مشاركت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است. ضمناً‌فراخوان در روز چهارشنبه مورخ 20/12/92 نوبت اول به مدت يك هفته و نوبت دوم از تاريخ 27/12/92 تا پايان روز 4/1/93 مي‌باشد. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 7420769-0311 امور سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها تماس حاصل نمايند.

امير احمد زندآور -  شهردار فلاورجان
+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مزايده

(نوبت دوم)

شهرداري پيربكران به استناد مصوبه شماره 323 مورخ 24/11/92 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش يك دستگاه خودروي نيسان كمپرسي مدل 1377 از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد لذا متقاضيان مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 9/1/93 جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده به شهرداري مراجعه نمايند.

مهدي دوستي  - شهردار پيربكران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي

شماره فراخوان: 48365030

موضوع فراخوان: انجام عمليات بومي‌سازي كامپيوترهاي دستگاه ضخامت‌سنج از شركت IMS

شامل: M-server،‌Q-server، V-client و Q-client ناحيه نورد گرم شركت فولادمباركه

مبلغ برآورد اوليه (ساليانه) 000/000/000/3 ريال

از كليه شركت‌هاي توانمند و متخصص كه در زمينه نرم‌افزار و سخت‌افزار كه داراي سابقه و تجربه مي‌باشند، دعوت مي‌گردد جهت شركت در مناقصه اعلام آمادگي نمايند.

مدارك لازم: تكميل و ارائه فرم‌هاي خوداظهاري ارزيابي كيفي به‌همراه مستندات و سوابق شركت در زمينه موضوع فراخوان

نحوه دريافت فرم‌هاي ارزيابي كيفي: سايت شركت فولادمباركه - )www.msc.ir( خريد و تأمين‌كنندگان- قراردادهاي خريد- پرسشنامه‌هاي ارزيابي كيفي پيمانكاران- پيمانكاران نصب و راه‌اندازي

نحوه ارسال مدارك توسط متقاضيان شركت در فراخوان:

1- ارسال اسناد (به‌صورت )CD از طريق آدرس: اصفهان 75‌كيلومتري جنوب غربي اصفهان- كدپستي 11131-84881 شركت فولاد مباركه- واحد قراردادهاي خريد

2- ارسال اسناد از طريق آدرس الكترونيكي: msc.ir؛n.eskandari              

 مهلت ارسال مدارك: 2/ 01/1393

هزينه درج آگهي برعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

درصورت نياز به اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن 4361-0335543 و بازرگاني شماره تلفن‌هاي 3096-0335543 و يا 5165-0335543 تماس حاصل فرماييد.

كد آگهي: ر- 92286

روابط‌عمومي شركت فولادمباركه اصفهان
+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل مي آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

عمليات خريد لوله و اتصالات GRP

31832/92  مورخ 20/12/92

000/777/591/11

850/588/579 ريال

2

عمليات اجراي خط لوله GRP

31831/92  مورخ 20/12/92

‌814/960/503/3

041/198/175 ريال

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/1/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                   

حسين‌ اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:14  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول) چاپ اول

شهرداري فولادشهر به استناد مصوبه شماره 734/4 مورخ 15/10/92 شوراي اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاي مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل مي آيد.

رديف

 

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد اوليه پروژه(ريال)

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

عمليات خريد لوله و اتصالات GRP

31832/92  مورخ 20/12/92

000/777/591/11

850/588/579 ريال

2

عمليات اجراي خط لوله GRP

31831/92  مورخ 20/12/92

‌814/960/503/3

041/198/175 ريال

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/1/93 جهت اطلاع از شرايط و شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهاي شهرداري فولادشهر مراجعه نمايند.                   

حسين‌ اميري -  شهردار فولادشهر

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 10:13  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه عمومي

(نوبت اول)

شهرداري بادرود در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر قسمتي از امور خدماتي خود در مشاغل تنظيف معابر و جمع‌آوري و حمل زباله- نگهداري و توسعه فضاي سبز را به صورت حجمـي در حـد حجـم كـاري 15 نفـر نيروي كارگري به پيمانكار واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:

1- پـيـمـانكـار مـي‌بـايستـي داراي ظـرفيـت كـاري و نيـز صـلاحيـت فنـي و تـوان مـالـي جهـت پـرداخـت ضمانت‌هاي معتبر بانكي را داشته باشد.

2- متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 22/12/92 به واحد خدمات شهري شهرداري بادرود مراجعه  و نسبت به موقعيت و نوع كار و مشخصات فني و محدوده كار اقدام نمايند.

3- سپرده ضمانت شركت در مناقصه (5% مبلغ پيشنهادي) به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي در وجه شهرداري بادرود يا واريز وجه نقد به حساب سپرده جاري شماره 106682190001 نزد بانك ملي بادرود به نام شهرداري بادرود

4- سوابق كاري و مستندات شركت شامل اساسنامه آخرين تغييرات هيئت مديره و صاحبان امضاء به همراه اصل ضمانتنامه بانكي يا فيش سپرده در پاكت الف ارائه شود.

5- متقاضيان بايد پيشنهادات قيمت خود را براساس آناليز قيمت حجم كاري (حقوق و مزاياي كامل سال 93 با احتساب حق مديريت شركت) 15 نفر نيروي كارگري در هر ماه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 24/12/92 به طور جداگانه در برگ پيشنهاد قيمت درج و بدون قلم خوردگي در پاكت (ب) قرار داده و ممهور به مهر شركت به دبيرخانه محرمانه شهرداري بادرود تحويل نمايند.

6- پيشنهاددهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

7- پيشنهادات رسيده در ساعت 12 روز يك شنبه مورخه 25/12/92 در كميسيون كه بدين منظور در دفـتـر كـار شـهـردار تـشـكـيـل مـي گـردد رسـيـدگـي و پـس از بررسي مدارك ارسال شده نتيجه اعلام مي‌گردد.

8- كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات رسيده مختار است.

9- به پيشنهاداتي كه قبل از موعد مقرر اعلام شده در شرايط آگهي برسند يا مخدوش يا بدون سپرده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- كسورات قانوني اعم از بيمه، ماليات و ... به عهده پيمانكار مي‌باشد.

11- كليه هزينه‌هاي چاپ آگهي روزنامه و ... بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.     

مجيد  صفاري - شهردار بادرود

+ نوشته شده در  سه شنبه 20 اسفند1392ساعت 9:30  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده بازيافت

(نوبت اول)  شماره 20/92 (چاپ دوم)

شهرداري نايين قصد دارد عمليات جمع‌آوري پسماندهاي خشك محدوده شهر را بر اساس طرح تفكيك در مبدا از طريق مزايده عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط (داراي تأييد صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان) واگذار نمايد. شركت‌هاي واجد شرايط مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تهيه اسناد مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز بعد از چاپ دوم آگهي به دبيرخانه شهرداري نائين به آدرس: نائين، خيابان شهرداري مراجعه نمايند.

شماره تماس: 24-03232252023           سايت شهرداري: WWW.NAEIN.IR

روابط‌عمومي شهرداري نائين

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 اسفند1392ساعت 9:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مزايده فروش زمين

(نوبت سوم)  چاپ اول    شماره 21/92

شهرداري نايين در نظر دارد به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر نسبت به فروش چهار قطعه زمين با كاربري تجاري به نشاني: نايين - دروازه كلوان از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي چاپ دوم ظرف مدت ده روز جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه شهرداري نايين به آدرس: نايين - خيابان شهرداري مراجعه نمايند.

شماره تماس: 24-03232252023                 سايت شهرداري: WWW.NAEIN.IR

روابط عمومي شهرداري نايين
+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 اسفند1392ساعت 9:38  توسط روزنامه نصف جهان  | 

آگهي مناقصه

(نوبت اول) مرحله اول

شهرداري چرمهين براساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به عمليات ادامه جدول‌گذاري و آسفالت باند كندرو منطقه كارگاهي پيامبر اعظم‌(ص) از اعتبارات شهرداري با برآورد مبلغ 000/000/450/3 ريال براساس فهرست بهاي راه و باند سال 92 را از طريق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نمايد لذا متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اين آگهي تا روز چهارشنبه مورخ 21/12/92 به واحد حسابداري مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5-03356252444 تماس حاصل فرماييد. همچنين قيمت پيشنهادي خود را تا روز پنج‌شنبه مورخ 22/12/92 به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهرداري ارائه نمايند. لازم به ذكر است ارائه تأييديه صلاحيت فني و رتبه‌بندي از مراجع ذيصلاح و معاونت برنامه‌ريزي الزامي مي‌باشد. در ضمن هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

محسن جوادي - شهردار چرمهين

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 اسفند1392ساعت 9:37  توسط روزنامه نصف جهان  | 

مطالب قدیمی‌تر